Kleine huiskamerkringen Kleine huiskamerkringen
De Pastorale Raad heeft als speerpunt voor de komende jaren gemaakt: het opzetten van kleine huiskamerkringen. Zo’n groep bestaat uit mensen die een aantal keren per seizoen (we denken aan minimaal 4 keer) in gesprek gaan over onderwerpen betreffende geloof en leven. Het doel is elkaar te ontmoeten en op te bouwen rond zingevingsvraagstukken.
Er is materiaal (boeken, dvd’s met gespreksvragen, gesprekskaarten) gezocht dat geschikt is om hierbij te gebruiken.
We willen u uitnodigen om mee te doen om zo verschillende kringen van ongeveer 8 personen te vormen. Deze groepen kunnen zelf uitzoeken wanneer en met welk materiaal ze aan de slag willen. Wordt een groep te groot, dan kan er gesplitst worden. Omdat we deze groepen een open karakter willen geven zijn ook andere Ugchelenaren welkom. Misschien kent u iemand die ook interesse heeft.
Startdatum: afhankelijk van de groep ergens in oktober.
Info en opgave: Mientje Schep, Brouwersmolenweg 361b, tel. 533.00.08, mientjeschep@hotmail.com
terug