Noaberschap Noaberschap

Om anderen tijdelijk of eenmalig hulp te bieden met, een kort durende ondersteuning of het verrichten van hand- en spandiensten, bestaat in Ugchelen de werkgroep Noaberschap. Dit is een initiatief van de Dorpsraad.
Voor deze activiteiten kende de Bronkerk in het verleden Handje Hulp. Nu heeft de kerk zich aangesloten bij het Noaberschap.
De sectie ouderlingen en -diakenen zijn het aanspreekpunt voor het aanvragen van hulp en ondersteuning. Zie hiervoor de wijkindeling van de Pastorale Raad
 
 

terug