DVDuiker DVDuiker

DVDuiker is een activiteit van de taakgroep “Kerk in Actie”. In het winterseizoen wordt vier maal een film vertoond met artistieke kwaliteit en levensbeschouwelijke diepgang. De film zal steeds kort ingeleid worden. Na de film is er gelegenheid om na te praten.

Het is nog niet bekend welke films vertoond worden, maar dat wordt tijdig bekendgemaakt via deze website en De Bron.
De opbrengst zal ten goede komen aan een door de diaconie vastgesteld doel.

Voor data zie de agenda
Entree: € 7,50; voor jongeren € 3,-

Info: Henk Feijen, tel. 055-5343818
 

terug