Organisatieschema Organisatieschema
De Bronkerk, Protestantse Gemeente van Ugchelen, maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Het bestuur van de Bronkerk is gericht op een grote mate van lokale zeggenschap en verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de kerkelijke gemeente.
De gemeente kiest uit haar midden de ambtsdragers. Dat zijn leden van de gemeente die taken van pastorale zorg, bestuur en beheer uitvoeren. Zij doen dit werk voor een bepaalde periode, gewoonlijk vier jaar.
Naast de ambtsdragers kent de Bronkerk een groot aantal vrijwilligers die taken uitvoeren zoals contactmedewerker of lid zijn van een werkgroep of zich inzetten voor een tijdelijk project.

 
Predikanten Predikanten
 
De Bronkerk heeft twee predikanten:  ds Eline van Iperen en ds Regina Lafeber

Eline van Iperen

In de aanloopperiode naar mijn benoeming tot predikant van de Bronkerk werd mij gevraagd mij voor te stellen aan de gemeente aan de hand van een voorwerp. Ik deed dat toen met een fietspomp. En ik vertelde erbij dat ik graag fiets, en ook graag mijn vakanties op de fiets doorbreng, trekkend van plek naar plek, niet wetend wat de dag mij brengen zal of waar ik ‘s avonds zal overnachten.
Dat onderweg zijn is ook een beeld voor wat geloven voor mij is. Voor mij gaat het bij geloven niet zozeer om het bereiken van een doel als wel om het onderweg zijn naar dat doel (noem het “thuiskomen”, of “bevrijding” of “de hemel op aarde”, of “de broeder/zusterschap van alle mensen”).
Ik weet dat de weg van geloven langs toppen en door dalen kan gaan, door vruchtbaar landschap en door dorre woestijn. En ja: het kan ook gebeuren dat je met pech onderweg aan de kant van de weg komt te staan, dat je plat komt te staan, geen lucht meer hebt.
Hier komt de fietspomp weer om de hoek kijken: ik vind het mooi werk om samen met mensen te zoeken naar wat lucht/adem/ruimte geeft in hun bestaan. In één op één gesprekken, in groepswerk, in vieringen.
Sinds Pinksteren 2019 ben ik als predikant verbonden aan de Bronkerkgemeente. Het bijbelse Pinksterverhaal over de Geest die mensen aanblaast, nieuwe adem/lucht geeft, en hen over grenzen heen op weg zet naar Gods toekomst, zette die verbintenis voor mij in het juiste perspectief.

Eline van Iperen.
Ik werk part-time, maar u mag me altijd bellen (of iets inspreken): 055-8438214 of mailen naar:
predikantEI@bronkerk.nl

Regina LafeberKerk en geloof lijken misschien al snel iets van vroeger. Toch denk ik dat ze de moeite waard zijn. Er is namelijk van alles aan de hand in de wereld. Dat is altijd al zo geweest, maar we krijgen dit wel dagelijks op ons bordje. En dan moeten we er iets mee, naast nog ons eigen leven en de zorgen die daarbij meekomen. Het is vaak ingewikkeld en hectisch.Om dan een plek te hebben waar iedereen welkom is, ongeacht wie je bent, waar er naar je om gekeken wordt… dat is best wel bijzonder.

Voor mij is de kerk een plaats van ontmoeting, van bezinning en inspiratie, van stilte en doen en verwonderen, van zorg voor elkaar, van zoeken en zien; een plaats waar je de ander en God kan ontmoeten, en waar je even stil kunt staan bij jezelf en de geloofs- en levensvragen waar je mee rondloopt.Waar we inspiratie uit halen en God in vinden verschilt natuurlijk per persoon. Misschien vindt u/vind jij het wel in de diensten op zondag, wandelend in de natuur, door muziek (te maken), lezend in de Bijbel of in gesprek met elkaar. Misschien weet u/je niet zo goed waaruit, ook dat is niet erg.
Als dominee loop ik graag een stukje mee op de weg van dat zoeken naar God, naar onszelf en de ander.

Mocht u/je vragen hebben of eens in gesprek willen gaan, om welke reden dan ook: mail, app of bel gerust.

Warme groet,
Regina

Ik ben beschikbaar van maandag t/m donderdag, via predikantcrl@bronkerk.nl en 0623825863


Sectieverdeling predikanten

Ds. Eline van Iperen is predikant van de secties 1 en 2. Ze is bereikbaar via tel. 055-8438214 of via haar e-mailadres predikantEI@bronkerk.nl .

Ds Regina Lafeber is predikant  voor de secties 3 en 4. Ze is bereikbaar via tel 06 23825863 of via haar e-mailadres predikantcrl@bronkerk.nL
                                                          
 
 
Kerkenraad Kerkenraad
De Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers en vergadert 10 keer per jaar. De Pastorale Raad, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters zijn ieder met tenminste 2 leden op de vergadering van de Kerkenraad aanwezig. Bij alle vergaderingen is ook de jeugdouderling en de ouderling van de werkgroep Vieren aanwezig.
Het moderamen bestaat uit de voorzitters van de raden/colleges, de jeugdouderling, predikant en scriba.

Samenstelling Kleine Kerkenraad
 
Voorzitter Danielle Brands
Scriba Chris de Winter (0610917060)
Predikant ds Eline van Iperen
Predikant ds Regina Lafeber
Werkgroep Vieren Henk Kerkdijk
Pastorale raad Ottolien Gelderloos +
roulerend lid
Werkgroep Jeugd Vacature
College van Diakenen Wim Hart + roulerend lid
College van Kerkrentmeesters Benno Schep
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de zakelijke kant van de gemeente. Naast het betalen van salarissen en vergoedingen, het beheer en onderhoud van gebouwen en apparatuur, is het CvK ook verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de uitgifte van De Bron en het Kerkelijk Bureau.

Samenstelling College van Kerkrentmeesters
 
Penningmeester Benno Schep
Gebouwen Willem Lentink
Personeel Hermien Lubbers
Voorzitter Vacature
Secretaris Juriaan Brands
Stichting de Duiker Bert van der Zwan

Bankgegevens van de Bronkerk:
  • Het Kamer van koophandel nummer van de kerk is: 76366103
  • Het Kamer van koophandel nummer van de diaconie is:76366111
  • ING-bankrek NL 36 INGB 0000 8331 84 t.n.v. Bronkerk Ugchelen.
  • Rabo-bankrek NL 88 RABO 0303 3186 35 t.n.v. Bronkerk Ugchelen.
lees meer »
 
Handboek Vrijwilligersbeleid Bronkerk Handboek Vrijwilligersbeleid Bronkerk
Lees het 'Handboek Vrijwilligersbeleid Bronkerk'.