College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau verzorgt de bronkerkbrief, voert de ledenadministratie, geeft collectebonnen uit en voert de administratie van de kerkelijke bijdragen.
Het Kerkelijk Bureau Bronkerk, Hoenderloseweg 10, 7339 GH  Ugchelen, is telefonisch bereikbaar op 055-5411491 of 06-105017286 en via e-mail: kerkelijk.bureau@bronkerk.nl
Via het e-mailadres kunt U collectebonnen aanvragen en/of andere vragen stellen. Voor dringende zaken kunt U én van bovenstaande nummers bellen.
Medewerkers Kerkelijk Bureau:
Coördinator Wout Paats
Ledenadministratie Teun van Amersfoort
Ledenadministratie Tjeerd van der Meulen
Bronkerkbrief Geert Beauveser
Bronkerkbrief Gert de Bruin

Collectebonnen  

Het KB geeft collectebonnen uit per vel van  20 stuks.
Bonnen van  €.2,=     (€.40,- per vel)
Bonnen van  €.1,=     (€.20,- per vel)
Bonnen van  €. 0,50  (€.10,-per vel)
Bij de bestelling Uw naam en adres opgeven. U ontvangt bij de levering van de bonnen de betalingsgegevens.

Kerkbalans

Jaarlijks wordt in de maand januari de actie Kerkbalans gehouden. Met deze actie hoopt het CvK voldoende geld te ontvangen om het kerkelijk werk in het lopende jaar te kunnen voortzetten. Naast de door gemeenteleden toegezegde jaarlijkse bijdragen, ontvangt de kerk inkomsten uit o.a. de zondagse collecte voor de kerk, verhuur van gebouwen en de Waterloopleinmarkt.

Bijdrageadministratie

De bijdrageadministratie zorgt voor alle administratieve zaken die betrekking hebben op de verwerking van de toezeggingen, de inning en de administratie van de kerkelijke bijdragen. Medewerkers: Joleen Kerkdijk en Roel Kollaard

Kerkmeester

De kerkmeester is direct aanspreekpunt m.b.t. de gebouwen en installaties binnen de gebouwen van de Bronkerk. Deze functie wordt vervuld door Gert Dijk: kerkmeester@bronkerk.nl

Financiële administratie

De financiële administratie verzorgt de boekhouding van de kerk.
Medewerker: Joleen Kerkdijk
 
terug