Feestje in de Kerk

Feestje in de Kerk
Vier keer per jaar is er voor kinderen en hun (groot-)ouders een soort viering die we “Feestje in de kerk” hebben  genoemd. Het is gebaseerd op het concept van Kliederkerk (vanuit Groot-Brittannië “messy-church” genoemd). Het Feestje wordt gehouden op de zondagmiddag van 16.00  uur tot ongeveer 18.30 uur. Zo’n bijeenkomst bestaat uit 3 onderdelen: er wordt gestart met het doen van spelletjes en proefjes, daarna wordt een viering gehouden rondom een Bijbelverhaal en tot slot wordt er samen gegeten. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten, wat een feest!
De data worden in De Bron vermeld, gezinnen kunnen zich opgeven via: feestjeindekerk@bronkerk.nl
 
Kerk op schoot

Kerk op schoot
Dit zijn vieringen voor kinderen van 0 tot 6 jaar, samen met hun (groot)ouders, broertjes en zusjes. De dienst wordt in de kerk gehouden en elke viering begint met een ontmoeting tussen dominee Beer en de kinderen. Op het niveau van de kinderen beleven we een bijbelverhaal: we vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes en belevingsgerichte activiteiten. Een Kerk op Schoot dienst duurt ongeveer een half uur. De data waarop de kerk op schoot vieringen worden gehouden zijn terug te vinden in de agenda en in De Bron.
Contactpersonen: Tiety Feijen en Ady te Hennepe kerkopschoot@bronkerk.nl
 
Kinderkring

Kinderkring
Tijdens de viering op zondagmorgen is er een kinderkring voor kinderen van 0 t/m 11 jaar.
De jongste kinderen (0-4 jaar) zijn vóór de dienst in de benedenruimte welkom. Daar is oppas aanwezig.
Het doel van de oppasdienst is de kinderen te laten spelen en zo de ouders in de gelegenheid te stellen samen de eredienst te beleven. Aan het eind van de kerkdienst kunnen de ouders hun kinderen ophalen en samen met hen het slotlied en de zegen meemaken.
De kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 11 jaar) maken eerst met hun ouders het begin van de dienst mee.
Ze gaan daarna met de begeleiding van de kinderkring mee naar de benedenruimte. Daar horen de kinderen een verhaal uit de Bijbel, in voor hen begrijpelijke taal en doen ze een gezellige kleur- of knutselopdracht of een spel. Vóór de collecte komen de kinderen weer terug in de kerk.
Tijdens de dienst met Palmpasen en Kerst is er een uitgebreide viering, waarin alle kinderen actief mee kunnen doen en zo samen deze feesten vieren.
Contact: Ottolien Gelderloos   voorzitterpr@bronkerk.nl
 
Geloofsopvoeding met Verteltassen Geloofsopvoeding met Verteltassen
Geloofsopvoeding met Verteltassen
Het geloof doorgeven aan je (klein)kinderen is een lastige klus, Als kerk willen we je hier graag bij helpen. Naast de andere activiteiten voor kinderen zijn er bij de Bronkerk ook verteltassen, die je kunt lenen. Daarin zitten materialen en een boekje die je kunnen helpen bij de geloofsopvoeding.
Er zijn rugzakjes voor diverse leeftijdsgroepen, ook voor de allerkleinsten.
De koffers zijn te leen bij de kerk, bv tijdens kinderactiviteiten  of via Hester Altink, te bereiken via mail: hester.altink@gmail.com of tel. 06-14930648.

 
Tienerkring Tienerkring
Tienerkring zijn samenkomsten tijdens de kerkdienst waarbij jongeren vanaf 11 jaar van harte welkom zijn. Dit jeugdwerk wordt georganiseerd samen met de Jachtlaankerk op zondagen die worden gepubliceerd in De Bron.
Tijdens deze zondagochtenden staat het geloven op een speelse manier centraal.
Contactpersoon: Janny van Asselt.
 
Werkgroep Jeugd Werkgroep Jeugd
Werkgroep Jeugd
De Werkgroep Jeugd bestaat uit gemeenteleden, die de verschillende vormen van Jeugdwerk coördineren. De werkgroep valt onder de Pastorale Raad.
De contactpersoon is de voorzitter Pastorale Raad : voorzitterPR@bronkerk.nl
 
Basiscatechese en keerpuntfeest. Basiscatechese en keerpuntfeest.
De basiscatechese is bestemd voor kinderen die in groep 7 en 8 van de basisschool zitten. Deze catechese bestaat uit twee blokken van vijf bijeenkomsten, waarin de kinderen  kennis maken met de Bronkerk en met wat daar allemaal gebeurt. Op een speelse en creatieve manier kunnen ze dingen ontdekken op het gebied van kerk, kerkdienst, bijbel en geloof.
De basiscatechese wordt afgesloten met het keerpuntfeest. Dat feest markeert de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, van de kinderkring naar de tienerkring, de overgang  naar de nieuwe levensfase: de puberteit.
Contact: ds. Eline van Iperen email: predikantEI@bronkerk.nl of
ds. Regina Lafeber predikantcrl@bronkerk.nl
 
Belijdenis doen Belijdenis doen
Wie overweegt om belijdenis te doen, of daar meer over wil weten, kan contact opnemen met de predikant. Samen kunnen we dan kijken wat de mogelijkheden zijn en voor welke voorbereidingsweg we kiezen.
ds. Eline van Iperen email: predikantEI@bronkerk.nl of
ds. Regina Lafeber predikantcrl@bronkerk.nl