College van Diakenen College van Diakenen
College van Diakenen
Diaconie is afgeleid van het woord diakonia, dat ­‘dienst’ betekent. Wij willen in navolging van Christus dienstbaar zijn; oog en oor hebben voor mensen in knelsituaties.
Diaconie is ook helpen waar geen helper is. Zonder onderscheid kan aan iedereen hulp geboden worden die dat nodig heeft, zowel binnen als buiten de Bronkerkgemeente, aan christenen maar ook aan andersdenkenden.
Waar het gaat om “onrecht” en “gerechtigheid” in Ugchelen en in de wereld, gaat het veelal om Diaconie.
De taken van de diakenen binnen de kerkdienst zijn het verzorgen van de collectes en het voorbereiden en mede-uitvoeren van het avondmaal.
De taken buiten de kerkdiensten worden gedaan door een aantal werkgroepen:
 • Kerk in actie
 • Omzien
 • Ouderen
 • Jeugd
 • Diakonaal Platform
 • Financiën
 • Public Relations
Samenstelling College van Diakenen
 
Voorzitter Melcher Zeilstra voorzittercvd@bronkerk.nl
Secretaris Gerton van de Bos secretariscvd@bronkerk.nl
Penningmeester Wim Hart penningmeesterCVD@bronkerk.nl
Jeugddiaken Vacature
Overige leden Bert Brink,

Bankrekening van het College van Diakenen: NL 86 RABO 0373 7480 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ugchelen
 
Werkgroep Kerk in Actie Werkgroep Kerk in Actie
De werkgroep Kerk in Actie houdt zich bezig met dit diaconale project en biedt ondersteuning aan de diaconie. Er lopen diverse activiteiten én er worden nieuwe op touw gezet om geld te genereren. Wilt u ook uw steentje bijdrage aan het diaconale werk van uw gemeente? Wij kunnen uw hulp hard gebruiken! Laat het één van ons weten.
De werkgroep bestaat uit: Cor van As , Nelly de Boer, Ellie Buitenhuis, Inge van Vemde en Patricia van der Zwan
 
Diaconaal project Casa Speranta. Financieel overzicht 2023 Diaconaal project Casa Speranta. Financieel overzicht 2023
In 2023 zijn er diverse acties georganiseerd waarbij de opbrengst ten gunste kwam van ons diaconaal project: Kinderhuis ‘Casa Speranta’ in Moldavië.Dat heeft een prachtig resultaat opgeleverd van € 5.553,00! 

De activiteiten bestonden uit:

 • Collectes en persoonlijke giften;
 • DVD Duiker; 
 • Koek- en gebak verkoop tijdens het koffiedrinken
 • Eierenverkoop tijdens de 40-dagentijd; 
 • Appels plukken in Welsum in september/oktober; 
 • Schoonmaak 'Frisse Duiker'; 
 • Talentenloterij; 
   

U kunt Casa Speranta blijven steunen. Elke gift is welkom en kan worden overgemaakt op Bankrekening:  NL 86 RABO 0373 7480 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ugchelen o.v.v. Moldavië.  De familie Bejan van Casa Speranta is u dankbaar! 

 
Diaconaal project Diaconaal project


Sedert enige jaren is de Bronkerk betrokken bij de kinderen in Moldavië. Al in 2011 heeft de Bronkerk haar hulp verleend aan de finishing touch van de bouw van het kinderhuis “Kom en Zie” in het plaatsje Orhei. Via Diaconale reizen is al menig gemeentelid in Orhei geweest.
Daar werd het eerste contact gelegd met Gheorghe en Tamara Bejan in Neculaieuca.


Beiden kennen door hun werk op school de trieste situatie van de kinderen in de verschillende gezinnen en weten hoe hard een dergelijk huis nodig is.
Veel kinderen in Moldavië groeien op in armoede. Ouders zijn vaak weg om te werken in binnen of buitenland of ouders hebben geen werk en verdrinken het weinige geld dat ze nog wel hebben. Vaak zijn kinderen alleen thuis of worden opgevoed door (groot)ouders die het leven ook maar net aankunnen. Gehandicapten hebben het helemaal moeilijk, voor hen zijn haast geen voorzieningen in dit land en daardoor leiden zij een leven alsof ze niet bestaan, verborgen voor de buitenwereld. Hierdoor lopen ze een grote achterstand op in hun ontwikkeling en komen ze niet tot bloei in dit leven. Geld voor extra zorg ontbreekt vaak ook in deze gezinnen waardoor ze nog verder in ellende wegzakken.
Gedreven door een grote dosis bewogen overtuiging en doorzettingsvermogen én vertrouwen op God zijn Gheorghe en Tamara Bejan in 2014 begonnen met de bouw van een gezinsvervangend t(e)huis midden in het dorp, Casa Speranta heet het huis ofwel “House of Hope”.

Casa Speranta wil hoop geven aan kinderen in nood, kinderen zonder ouders of zonder ouderlijk gezag.
Hoop voor morgen en hoop voor hun toekomst, door ze te laten opgroeien in een stabiele en veilige omgeving. Daar waar liefde en persoonlijke aandacht aan de kinderen gegeven wordt en waar de kinderen de mogelijkheid geboden wordt om zich persoonlijk en geestelijk te ontwikkelen waarmee ze meer kansen krijgen voor de toekomst.
Casa Speranta wil dat doen vanuit de inspiratie van het Evangelie en Gods onvoorwaardelijke liefde voor de kinderen. 
In 2014 is er een delegatie jongeren van de Bronkerk afgereisd naar Neculaieuca waar het fundament voor Casa Speranta is gelegd.
Sindsdien zijn de contacten behouden gebleven. En zoals Hij het werk van zijn hand niet loslaat is het nu aan ons verder te brengen wat we daar begonnen zijn. Samen met de familie Bejan, de Bronkerk, de Gereformeerde kerk te Zuilichem en de Goede Herderkerk en Grote Kerk beide te Apeldoorn wordt Casa Speranta opgebouwd en ingericht.
 

In 2020 konden we het gehele huis voorzien van laminaat. In 2021 is een buitenoverkapping gerealiseerd. In 2022 is de keuken geplaatst en is het gebouw klaar voor gebruik!
De eerste kinderen zijn inmiddels opgevangen en is er een start gemaakt met weekend sessies voor kids van 7-14 jaar. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het aanbieden van naschoolse opvang en verschillende dag bestedingen voor jong en oud.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de exploitatie rond te krijgen, zodat er bekend is wat voor financiële maar ook personele bezetting er nodig is.

Steun dit werk
Ook ú kunt helpen dit project tot een succes te maken met een gift aan de diaconie van de Bronkerk.
NL 86 RABO 0373 7480 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ugchelen o.v.v. “Casa Speranta Moldavië”.
  


 
 
Noaberschap Noaberschap
Om anderen tijdelijk of eenmalig hulp te bieden met, een kort durende ondersteuning of het verrichten van hand- en spandiensten, bestaat in Ugchelen de werkgroep Noaberschap. Dit is een initiatief van de Dorpsraad.
Voor deze activiteiten kende de Bronkerk in het verleden Handje Hulp. Nu heeft de kerk zich aangesloten bij het Noaberschap.
Contactpersoon Chris de Winter