College van Diakenen College van Diakenen
Diaconie is afgeleid van het woord diakonia, dat ­‘dienst’ betekent. Diaconaat wil zeggen: In navolging van Christus dienstbaar zijn; oog en oor hebben voor mensen in knelsituaties en voor de maatschappelijke factoren die deze situaties kunnen veroorzaken.
Diaconie is ook helpen waar geen helper is. Zonder onderscheid kan aan iedereen hulp geboden worden die dat nodig heeft, zowel binnen als buiten de Bronkerkgemeente, aan christenen maar ook aan andersdenkenden.
In situaties waarbij de begrippen “onrecht” en “gerechtigheid” een rol spelen, in Ugchelen en in de wereld, gaat het veelal om Diaconie.
De taken van de diakenen binnen de kerkdienst zijn het verzorgen van de collectes en het voorbereiden en mede-uitvoeren van het avondmaal.
De taken buiten de kerkdiensten bestaan uit een aantal werkgroepen:
  • Kerk in actie
  • Omzien
  • Ouderen
  • Jeugd
  • Diakonaal Platform
  • Financiën
  • Public Relations
Samenstelling College van Diakenen
 
Voorzitter Wim Hart voorzittercvd@bronkerk.nl
Secretaris Anne van de Vis secretariscvd@bronkerk.nl
Penningmeester Marijke van Dijk penningmeesterCVD@bronkerk.nl
Jeugddiaken Nelly de Boer
Overige leden Bert Brink en Gerton van de Bos

Bankrekening van het College van Diakenen: NL72 RABO 0103 1157 73 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Ugchelen.
 
 
Diaconaal project Casa Speranta. Financieel overzicht 2021 Diaconaal project Casa Speranta. Financieel overzicht 2021

Dankbaar zijn we met het financieel resultaat dat we nog hebben kunnen boeken in het 2e jaar met de beperkingen rond de coronamaatregelen.
We konden weinig fysieke acties organiseren. We mochten elkaar niet ‘ontmoeten’. De Duiker zat dicht.
Gelukkig konden wij dezelfde acties als in 2020 blijven voortzetten, waarbij de kers op de taart de najaarslunch was. Dit alles ter ondersteuning van ons diaconaal project: De oprichting van kinderhuis ‘Casa Speranta’ in Moldavië.

- Collectes en persoonlijke giften
- Appels plukken in Welsum
- Speculaastaarten en chocolaatjes
- Najaarslunch

Dat alles heeft een prachtig resultaat opgeleverd van € 9400!
U kunt Casa Speranta blijven steunen. Elke gift is welkom en kan worden overgemaakt op Bankrekening:  NL72 RABO 0103 115 773 t.n.v. Diaconie Bronkerk o.v.v. Moldavië.
De familie Bejan van Casa Speranta is u dankbaar!

 
Diaconaal project Diaconaal project


CASA SPERANTA – NECULAIEUCA MOLDAVIË
Met een diaconaal project wil het College van Diakenen de gemeente voorgaan en stimuleren in aandacht en zorg voor de medemens in nood, dichtbij en verder weg. Het project omvat acties van de diaconie en gemeenteleden voor het inzamelen van geld ten behoeve van een gericht doel. Zo willen we graag invulling geven aan het 'omzien naar elkaar'.

Sedert enige jaren is de Bronkerk betrokken bij de kinderen in Moldavië. Al in 2011 heeft de Bronkerk haar hulp verleend aan de finishing touch van de bouw van het kinderhuis “Kom en Zie” in het plaatsje Orhei. Via Diaconale reizen is al menig gemeentelid in Orhei geweest.
Daar werd het eerste contact gelegd met de familie Bejan in Neculaieuca. Gheoghe en Tamara Bejan zijn in 2014 begonnen met de bouw van een gezinshuis voor weeskinderen in Niculaieuca, Casa Speranta genaamd “House of Hope”. Beiden kennen door hun werk op school de trieste situatie van de kinderen in de verschillende gezinnen en weten hoe hard een dergelijk huis nodig is.
Gedreven door een grote dosis bewogen overtuiging en doorzettingsvermogen én vertrouwen op God zijn zij van start gegaan.
Het familiehuis wil hoop geven aan kinderen in nood. Kinderen zonder ouders dan wel ouderlijk gezag.
Hoop voor morgen en hoop voor hun toekomst, door ze te laten opgroeien in een stabiele en veilige omgeving. Daar waar liefde en persoonlijke aandacht aan de kinderen gegeven wordt en waar de kinderen de mogelijkheid geboden wordt om zich persoonlijk en geestelijk te ontwikkelen waarmee ze meer kansen krijgen voor de toekomst.
Het familiehuis wil dat doen vanuit de inspiratie van het Evangelie en Gods onvoorwaardelijke liefde voor de kinderen. De leiding van het familiehuis stelt zich ten doel een educatieve en spirituele (christelijke) omgeving te waarborgen waar kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen.
In 2014 is er een delegatie jongeren van de Bronkerk afgereisd naar Neculaieuca waar (letterlijk) het fundament voor “Casa Speranta” is gelegd.
De diaconale reizen stopten na 2014 maar de contacten zijn behouden gebleven. En zoals Hij het werk van zijn hand niet loslaat is het nu aan ons verder te brengen wat we daar begonnen zijn. Samen met de familie Bejan, de Gereformeerde kerk te Zuilichem en de Goede Herderkerk en Grote Kerk beide te Apeldoorn zal Casa Speranta worden opgebouwd en ingericht.
 
Steun dit werk
Ook ú kunt helpen dit project tot een succes te maken met een gift aan de diaconie van de Bronkerk.
Bankrekening:  NL72 RABO 0103 115 773
t.n.v. Diaconie Bronkerk o.v.v. kindertehuis Moldavië

Werkgroep Kerk in Actie:
De werkgroep Kerk in Actie houdt zich bezig met het diaconale project en biedt ondersteuning aan de diaconie. Er lopen diverse activiteiten én er worden nieuwe op touw gezet om geld te genereren. Wilt u ook uw steentje bijdrage aan het diaconale werk van uw gemeente? Wij kunnen uw hulp hard gebruiken! Laat het één van ons weten.
De werkgroep bestaat uit: Nelly de Boer, Hans Bruijn, Ellie Buitenhuis, Inge van Vemde en Cor van As.
  
 
Noaberschap Noaberschap
Om anderen tijdelijk of eenmalig hulp te bieden met, een kort durende ondersteuning of het verrichten van hand- en spandiensten, bestaat in Ugchelen de werkgroep Noaberschap. Dit is een initiatief van de Dorpsraad.
Voor deze activiteiten kende de Bronkerk in het verleden Handje Hulp. Nu heeft de kerk zich aangesloten bij het Noaberschap.
Contactpersoon Chris de Winter