Get Inspired Get Inspired
Get Inspired is de jongvolwassenen club (18-35 jaar) van de Bronkerk die maandelijks, vaak op zondagavond, bij elkaar komt om te praten over het geloof en/of maatschappelijke onderwerpen. Het programma van de avond wordt door Get Inspired zelf voorbereid en verzorgd (al dan niet door het uitnodigen van een gastspreker) en begint met een gezamenlijke maaltijd. Elk jaar worden er bovendien meerdere gezellige uitjes gepland. Wil je meer weten of graag eens aanschuiven? Neem dan contact op met Simone van As en/of Cor van As.
 
Pastorale raad Pastorale raad
 
Pastorale zorg is omzien naar elkaar, opdat mensen elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde. De pastorale zorg voor de gemeenteleden is aan de predikanten en de ouderlingen sectie-pastoraat toevertrouwd. Zij worden daarin bijgestaan door bijna 40 contactmedewerkers.

Samenstelling Pastorale Raad
Voorzitter Ottolien Gelderloos- Haspels,
voorzitterPR@bronkerk.nl
Secretaris Ricky Lentink
secretarisPR@bronkerk.nl
Predikanten ds. Eline van Iperen predikantEI@bronkerk.nl
ds. Regina Lafeber predikantcrl@bronkerk.nl
Ouderling Sectie 1: Riet van den Brand – Kempenaar
tel. 055-5536738
Ouderling Sectie 2 Kristel Zeeman
tel 06 29347996
Ouderling Sectie 3: Annemieke van de Giessen-Uittenbogaard
tel. 055-5334945
Ouderling Sectie 4: Tina Dijk-Santing
tel. 055-5421630

 
 
Indeling secties Indeling secties

Er zijn vier secties in Ugchelen, sectie 4 bevat ook de leden die buiten Ugchelen wonen. Elke sectie heeft een predikant, een ouderling, een coördinator, een diaken en een aantal contactmedewerkers.
Samen onderhouden zij het contact met de gemeenteleden in de sectie. Elke sectie  is daarvoor verdeeld in contactgroepen van ca. 15 adressen.
De ouderling en de contactmedewerkers houden bij, of er zich bijzondere gebeurtenissen voordoen. Zij brengen o.a. een bezoek bij geboorte, doop, ziekte, huwelijksjubilea en bij verjaardagen van 75 jaar, 80 jaar en ouder.
De predikant besteedt op eigen initiatief of op verzoek van contactmedewerkers of gemeenteleden pastorale zorg aan mensen met ernstige problemen en langdurig zieken. 
 

lees meer »
 
Bezoek Bezoek
Het bezoekwerk in de Bronkerk wordt gedaan door de contactmedewerkers, de ouderlingen pastoraat en de predikanten.
Bij bijzondere gelegenheden, zoals ziekte, huwelijksjubilea en bij verjaardagen van 75 jaar, 80 jaar en ouder komt de contactmedewerker namens de kerk bij u op bezoek.
Mochten er omstandigheden zijn, waarbij bezoek van uw ouderling of predikant wenselijk is, dan kunt u met één van hen contact opnemen.
 
 
Woonzorgcentra Woonzorgcentra

Woonzorgcentrum Sprengenhof en PiekemahofBewoners van Sprengenhof en de aanleunende zorgwoningen van de Piekemahof die lid zijn van de Bronkerk, worden regelmatig bezocht door een ouderling/contactmedewerker.
Wanneer nodig wordt ook een bezoek gebracht door de predikant.

Ouderling voor Sprengenhof (in sectie 2)
Kristel Zeeman tel 06 29347996
Contactmedewerker voor Sprengenhof:
Riet Wijting - Brouwer 055-5335911

Woon- en Zorgcentrum Rumah Saya

Rumah Saya is een Woon- en Zorgcentrum voor ouderen uit het voormalige Nederlands-Indië of het huidige Indonesië.
De Bronkerk verleent hier pastorale zorg aan de leden van de Bronkerk. Daarnaast aan bewoners die daar zelf om vragen of op aanvraag van het verzorgend personeel.

Coördinatie en medewerker in het pastoraat:
Mientje Schep, tel. 055-5330008