Tekst van de week Tekst van de week
Indien het vat niet schoon is, verzuurt alles wat men erin giet.
-Horatius-
Komende Zondag
Zondag 10 december  2e adventszondag
10.00 uur: ds. Eline van Iperen
Diaconale collecte Bronkerk:Kerk in actie/ werelddiaconaat
Dienst is bij te wonen via  Kerkomroep of YouTube
Lees meer
 
Dankdienst Jopie Siebert Dankdienst Jopie Siebert
De dankdienst voor Jopie Siebert-Hommes op 8 december vanaf 11.00 uur is te volgen via Bronkerk Ugchelen - YouTube.
 
 
Levend kerstverhaal 2023: Doe mee en geef je op!

Levend kerstverhaal 2023: Doe mee en geef je op!
Zaterdagmiddag 16 december van 14.00 – 16.30 uur gaat het gebeuren, in Ugchelen en voor Ugchelen. Het boodschap van het aloude kerstverhaal komt dan tot leven! Door een gedeelte van ons dorp zullen groepjes mensen zwerven. Kinderen, ouders, grootouders. Zij doen mee aan het door de Bronkerk georganiseerde Levend Kerstverhaal, dat is opgezet volgens de formule van het spel “vossenjacht”. Ze zijn op pad gestuurd om sporen van geloof, hoop en liefde te ontdekken. Soms zijn die dichterbij te vinden dan je denkt….. Als je het maar ziet!
(En uit de buurt kunt blijven van die vervelende jager met zijn blinddoek…..)
lees meer »
 
Nieuw bankrekeningnummer Diaconie !! Nieuw bankrekeningnummer Diaconie !!
De Diaconie van de Bronkerk heeft een nieuw bankrekeningnummer. Dit is: NL 86 RABO 0373 7480 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ugchelen. Het oude nummer vervalt eind december.
 
Kerkcafé zondagavond 21 januari 20.00 uur.

Kerkcafé zondagavond 21 januari 20.00 uur.
Verbinding met de ander, hoe dan?
Dit  Kerkcafé gaat over eenzaamheid en verbinding maken met mensen met wie je dat niet zo gemakkelijk doet.
Spreker is RK justitiepastor Fons Flierman. Hij heeft ruime ervaring met het contact maken met mensen in de gevangenis.
Behalve over het justitiepastoraat gaat het ook over straatpastoraat en het verbinding maken met mensen in buurt of wijk die hier naar uitzien.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. Van harte welkom.
Locatie: Bronkerk Ugchelen.
 
 
Fakkeloptocht en schrijfactie Amnesty

Fakkeloptocht en schrijfactie Amnesty
Wereldwijd organiseert Amnesty International op of rond 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, schrijfacties voor mensen die vanwege hun mening, afkomst, geloof of om wie ze zijn vervolgd, gediscrimineerd worden of gevangen zitten. Ook Amnesty Apeldoorn organiseert deze jaarlijkse schrijfactie Write for Rights op zondag 10 december in het Stadhuis van Apeldoorn.
lees meer »
 
Talentenloterij t.b.v. kinderhuis Casa Speranta in Moldavië

Talentenloterij t.b.v. kinderhuis Casa Speranta in Moldavië
Ruim 20 (!) talenten  uit onze gemeente hebben zich aangemeld voor de talentenloterij en geven u de mogelijkheid om kans te maken om hun talentenprijs te winnen.
U kunt bijvoorbeeld kans maken op taarten, klussen, rondleidingen, workshops of schilderijen van een gemeentelid.
 
lees meer »
 
Ugchelen voor de voedselbank in december

Ugchelen voor de voedselbank in december
In de maand December sparen we voor de Voedselbank; Persoonlijke verzorgingsproducten.
Ook andere houdbare producten zijn altijd welkom.
De producten voor de voedselbank kunt u brengen in de kerk, daar staat een mand.
Ook door de week zijn er overdag en in de avond activiteiten in de kerk en u kunt dan ook de  artikelen voor de voedselbank brengen.
Alvast hartelijk bedankt.
 
Actie kerkbalans 2024

Actie kerkbalans 2024
Gedurende vele jaren is de actie kerkbalans uitgevoerd door het invullen van een brief die bezorgd wordt en weer opgehaald. Dit proces vereist een grote inzet van vrijwilligers. Zo zijn er 40 zogenaamde lopers die de brieven bezorgen en een week later weer ophalen. Vervolgens zijn er vele uren nodig voor het verwerken van al de schriftelijke informatie in het financiële administratiesysteem van de kerk. Dat willen we anders gaan doen.
lees meer »
 
Oproep hulp oppasdienst

Oproep hulp oppasdienst
Beste Bronkerkers,
Voor de oppasdienst zijn we dringend op zoek naar 1 of 2 mensen, die ± 1x per maand tijdens de kerkdienst een  uurtje op de allerkleinsten zouden willen passen. Het is het streven om wekelijks oppasdienst aan te kunnen (blijven) bieden. Met de huidige 3 mensen blijft dit niet haalbaar. Wie komt ons helpen? Er kan contact opgenomen worden met Roline Zwijze: 
roline.zwijze@gmail.com of 06-22920325
 
Boeken Waterloopleinmarkt

Boeken Waterloopleinmarkt
Bent u aan het opruimen en hebt u boeken voor de Waterloopleinmarkt? Ik neem ze graag in ontvangst. Er worden veel romans en thrillers gehaald uit de boekenkast in De Duiker. En de internetverkoop van ons boekwinkeltje Boekenbron loopt geweldig. Zodoende is er dringend behoefte aan nieuwe aanvoer.
Het inbrengen van goederen voor de WPU is in de even weken van de maand op woensdagmorgen tussen 9 en 11 uur en diezelfde avond tussen 18.30 en 20.00 uur. Maar voor boeken kunt u met mij ook tussentijds een afspraak maken!!  
Tjeerd van der Meulen, tel. 06-44074229 of mail tvdmeulen@planet.nl
 
Kerkdiensten met beeld

Kerkdiensten met beeld
Op zondagmorgen, maar ook door de week, luisteren velen naar de diensten die op zondagmorgen rechtstreeks uitgezonden worden.  Vanaf zondag 7 februari kunt u de dienst ook met beeld volgen. Voorlopig verkeren we nog in de experimenteerfase en kan de kwaliteit van beeld en geluid niet optimaal zijn. Dit hopen we op termijn te verbeteren.
De dienst meebeleven via Kerkomroep blijft ook mogelijk.
Om de dienst met beeld te volgen kunt U de volgende link gebruiken.
Bronkerk Ugchelen - YouTube
 
Diaconaal project als cadeautip Diaconaal project als cadeautip
Viert u een jubileum, bruiloft, geboorte of afscheid en heeft u zelf geen behoefte meer aan een cadeau omdat ‘u alles toch al heeft’?
Denk dan eens aan ons diaconale project Casa Speranta in Moldavië!
Deze is bijzonder geschikt om het werk van de familie Bejan met een speciale gift te steunen, zodat zij hun droom kunnen verwezenlijken met de bouw van een gezinshuis voor weeskinderen. Zamel zelf geld in of vraag uw gasten hun gift rechtstreeks naar Kerk in Actie over te maken.
NL 86 RABO 0373 7480 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ugchelen o.v.v. kindertehuis Moldavië
Namens de familie Bejan, hartelijk dank
 
 
Digitale Nieuwsbrief Bronkerk Digitale Nieuwsbrief Bronkerk
De Bronkerk brengt wekelijks een Digitale Nieuwsbrief uit. Hierin staat informatie die voor het samenleven, het elkaar ontmoeten en informeren van belang is voor het gemeente zijn.
De Nieuwsbrief is vooral bestemd voor meer persoonlijke zaken, zoals geboorte, ziekte, overlijden, om zo ook het meeleven met elkaar als Bronkerkgemeenschap te bevorderen. Deze brief wordt per mail verstuurd naar mensen die zich daarop hebben geabonneerd. Een papieren versie is op aanvraag ook verkrijgbaar.
lees meer »
 
Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers
Als u met uw Samsung Tablet onze website bekijkt, kan het voorkomen dat het menu dat u aantikt niet open blijft staan. Dat is erg vervelend omdat u dan niet één van de submenu’s kunt kiezen.
We zijn er achter gekomen dat als u op het pijltje achter het menu-item twee maal (snel) achter elkaar tikt, het menu open blijft staan, zodat u een keuze kunt maken uit één van de submenu’s.