Tekst van de week Tekst van de week
Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.
-Lao-Tse-

Komende Zondag
Zondag 25 september
10.00 uur: ds. Eline van Iperen; startzondag
Dienst is bij te wonen via  Kerkomroep of YouTube
 
lees meer »
 
27 september Café Doodgewoon: "Voltooid leven"

27 september Café Doodgewoon: "Voltooid leven"
Gastspreker Annerieke de Vries schreef het boek ‘Een voltooid leven, roman over een doorleefd afscheid’ over de laatste levensfase van haar moeder. In de lezing vertelt ze haar verhaal als dochter en mantelzorger en leest zij voor uit de roman, waarin haar moeder aan het woord is. De toehoorder krijgt een mooie inkijk in de gedachten van de zieke vrouw. De keuze om ‘normaal te sterven’, mantelzorg, delier en hospicezorg komen aan bod. Ze laat zien dat de dood bij het leven hoort en geeft ook ruimte aan de keerzijde van verdriet. Met humor en de stelregel: Het leven gaat door. Na de lezing is er ruimte voor vragen en gesprek.
lees meer »
 
Kerkcafé zondagavond 2 oktober.

Kerkcafé zondagavond 2 oktober.
We gaan weer van start met kerkcafé!
Een veel besproken maar boeiend onderwerp staat op het programma.
Alfred Slomp gaat met ons in gesprek over;
God in de klimaatcrisis’
lees meer »
 
7 oktober Vrijwilligersavond

7 oktober Vrijwilligersavond
In de Bronkerk zijn vele vrijwilligers actief. Samen zorgen zij ervoor dat de Bronkerk haar missie waar kan maken. De kerkenraad nodigt alle vrijwilligers uit voor een gezellige, ludieke avond.
Lees meer
 
8 oktober 'Internationale Dag van de Palliatieve Zorg'

8 oktober 'Internationale Dag van de Palliatieve Zorg'
Op deze dag wordt aandacht besteed aan zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen. Er worden veel activiteiten georganiseerd in het land om mensen bekend te maken met de mogelijkheden die er zijn om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te behouden, tot het einde. Ook in Oost-Veluwe zijn een drietal evenementen in het kader van deze dag.
6 oktober:    Film Pink Moon in Filmhuis Gigant met nabespreking;
8 oktober:  
 Inloopmiddag hospice Apeldoorn van 13-15 uur

12 oktober:  Symposium in Gelre ziekenhuizen voor zorgverleners van 13.45- 16.45 uur

 
lees meer »
 
Ugchelen voor de voedselbank in september.

Ugchelen voor de voedselbank in september.
In de maand September sparen we voor de Voedselbank; potten en blikken groenten, soep, pakjes aardappelpuree e.d. Ook andere houdbare producten zijn altijd welkom.
De producten voor de voedselbank kunt u brengen in de kerk, daar staat een mand.
Alvast hartelijk bedankt.
 
Appels plukken voor Casa Speranta

Appels plukken voor Casa Speranta
De maanden september en oktober zijn de oogstmaanden. De appels en peren moeten van de boom en wij willen de fruittelers daarbij helpen. In 2020 is deze actie voor het eerst opgestart. Helpt u mee met de appelpluk?  Uw "loon" komt ten gunste van ons diaconaal project Kinderhuis Casa Speranta in Moldavië. U kunt van maandag t/m zaterdag plukken bij fruitteler Bosgoed in Welsum en kiezen voor hele of halve dagen. Vervoer wordt onderling geregeld.
Voor meer info en opgave van deelname kunt u terecht bij:
ellie.buitenhuis@kpnmail.nl Tel. 055-5338450
 
Schoonmaak Duiker

Schoonmaak Duiker
De taakgroep Kerk in Actie maakt(e) het voor vrijwilligers mogelijk om in september appels te plukken. Het plukloon (vorig jaar € 1.000,--!) ging rechtstreeks naar het project Casa Speranta in Moldavië. Zoiets willen we nu ook doen in samenwerking met De Duiker – dicht bij huis dus. Gelukkig loopt de verhuur van de zalen in De Duiker weer goed na corona. Het schoonhouden van de zalen komt echter in het gedrang. Wij zoeken daarvoor nu enkele vrijwilligers, die in De Duiker op vrijdag schoonmaakwerkzaamheden willen doen.
lees meer »
 
Oproep hulp oppasdienst

Oproep hulp oppasdienst
Beste Bronkerkers,
Voor de oppasdienst zijn we dringend op zoek naar 1 of 2 mensen, die ± 1x per maand tijdens de kerkdienst een  uurtje op de allerkleinsten zouden willen passen. Het is het streven om wekelijks oppasdienst aan te kunnen (blijven) bieden. Met de huidige 3 mensen blijft dit niet haalbaar. Wie komt ons helpen? Er kan contact opgenomen worden met Roline Zwijze: 
roline.zwijze@gmail.com of 06-22920325
 
Boeken Waterloopleinmarkt

Boeken Waterloopleinmarkt
Bent u aan het opruimen en hebt u boeken voor de Waterloopleinmarkt? Ik neem ze graag in ontvangst. Er zijn de afgelopen periode veel romans en thrillers gehaald uit de boekenkast in De Duiker. En de internetverkoop van ons boekwinkeltje Boekenbron loopt geweldig. Zodoende is er plek voor nieuwe aanvoer.
De inname van goederen op de woensdagmorgen staat stil, maar voor boeken kunt u met mij een afspraak maken. Tjeerd van der Meulen, tel. 06-44074229 of mail tvdmeulen@planet.nl
 
Kerkdiensten met beeld

Kerkdiensten met beeld
Op zondagmorgen, maar ook door de week, luisteren velen naar de diensten die op zondagmorgen rechtstreeks uitgezonden worden.  Vanaf zondag 7 februari kunt u de dienst ook met beeld volgen. Voorlopig verkeren we nog in de experimenteerfase en kan de kwaliteit van beeld en geluid niet optimaal zijn. Dit hopen we op termijn te verbeteren.
De dienst meebeleven via Kerkomroep blijft ook mogelijk.
Om de dienst met beeld te volgen kunt U de volgende link gebruiken.
Bronkerk Ugchelen - YouTube
 
Diaconaal project als cadeautip Diaconaal project als cadeautip
Viert u een jubileum, bruiloft, geboorte of afscheid en heeft u zelf geen behoefte meer aan een cadeau omdat ‘u alles toch al heeft’?
Denk dan eens aan ons diaconale project Casa Speranta in Moldavië!
Deze is bijzonder geschikt om het werk van de familie Bejan met een speciale gift te steunen, zodat zij hun droom kunnen verwezenlijken met de bouw van een gezinshuis voor weeskinderen. Zamel zelf geld in of vraag uw gasten hun gift rechtstreeks naar Kerk in Actie over te maken.
Bankrekening:  NL72 RABO 0103 115 773
t.n.v. Diaconie Bronkerk o.v.v. kindertehuis Moldavië
Namens de familie Bejan, hartelijk dank
 
 
Digitale Nieuwsbrief Bronkerk Digitale Nieuwsbrief Bronkerk
De Bronkerk brengt wekelijks een Digitale Nieuwsbrief uit. Hierin staat informatie die voor het samenleven, het elkaar ontmoeten en informeren van belang is voor het gemeente zijn.
De Nieuwsbrief is vooral bestemd voor meer persoonlijke zaken, zoals geboorte, ziekte, overlijden, om zo ook het meeleven met elkaar als Bronkerkgemeenschap te bevorderen. Deze brief wordt per mail verstuurd naar mensen die zich daarop hebben geabonneerd. Een papieren versie is op aanvraag ook verkrijgbaar.
lees meer »
 
Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers
Als u met uw Samsung Tablet onze website bekijkt, kan het voorkomen dat het menu dat u aantikt niet open blijft staan. Dat is erg vervelend omdat u dan niet één van de submenu’s kunt kiezen.
We zijn er achter gekomen dat als u op het pijltje achter het menu-item twee maal (snel) achter elkaar tikt, het menu open blijft staan, zodat u een keuze kunt maken uit één van de submenu’s.