Ontmoeten Ontmoeten
Een belangrijk onderdeel van iedere gemeenschap is het elkaar ontmoeten. Dat geldt voor de Bronkerkgemeenschap maar ook voor de bewoners van Ugchelen. In de Bronkerk kan dat op zondag tijdens en na de dienst, maar ook op andere momenten in de week. 
Onder ‘ontmoeten’ vindt u activiteiten die door de Bronkerk worden georganiseerd, zoals het eetcafé voor ouderen en de “bioscoop” DVDuiker. De brochure ‘Verdieping en Ontmoeting’ verschijnt jaarlijks en geeft een overzicht van de kerkelijke activiteiten. 
Naast deze geplande activiteiten zijn er ook bijeenkomsten die spontaan of op grond van de actualiteit worden georganiseerd. 
In het fotoalbum zijn de ontmoetingen vastgelegd.   
 
terug