Over ons Over ons
De Bronkerk is een open en veelkleurige geloofsgemeenschap, met ruimte voor verscheidenheid in geloofsbeleving. In onze zoektocht naar wat ‘geloven vandaag’ betekent richten wij ons op de vragen van deze tijd. Daarbij willen we in de wereld laten zien wie God voor ons is en wat het geloof met ons doet . Verschillen in geloofsuitingen zien wij als een kans en veelal een bron van verrijking. Alleen zo kunnen we de rijkdom ervaren waarmee God zich aan mensen laat kennen.
De zondagse eredienst  is samen met de bijeenkomsten van de jeugd en jonge gezinnen het kloppend hart van de Bronkerk. Daar ontmoeten wij elkaar, zoeken wij God en delen wij vreugde en verdriet.
 
Missie & Visie Missie & Visie
Missie
De Bronkerk is een geloofsgemeenschap, die staat als een boom. Met wortels, die ons voeden met het geloof in de Drie-enige God, met een stam als hechte geloofsgemeenschap en met takken, gericht op de inspirerende ontmoeting met mensen dichtbij en ver weg.
Gezegend is de mens die op de Heer vertrouwt;
zo iemand zal zijn als een boom aan het water geplant,
waarvan de wortels reiken tot aan de beek
en die het niet merkt als er hitte komt,
maar waarvan het loof groen blijft,
die in een jaar van droogte geen zorg heeft
en niet nalaat vrucht te dragen.
(vrij naar Jeremia 17: 7 en 8)
Identiteit
Wij willen een krachtige geloofsgemeenschap zijn, die het evangelie van Jezus Christus in woord en daad uitstraalt. Deze levensveranderende boodschap is bestemd voor onszelf en voor anderen. Wij dragen deze boodschap uit op een aansprekende, vernieuwende en eigentijdse manier voor alle generaties;
Wij willen een inspirerende geloofsgemeenschap zijn, als een plek van bezinning en gebed, waar mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en wat God van hen vraagt;
We willen een liefdevolle gemeenschap zien die, vanuit het evangelie van liefde en barmhartigheid, er wil zijn voor hen die hulp nodig hebben, zowel binnen de gemeenschap als daarbuiten.

Visie
Kerk zijn in de samenleving, geïnspireerd vanuit de Bron.

Beleidsplan Bronkerk 2023-2028
Ons beleidsplan geeft richting in hoe we onze visie willen bereiken. De volledige tekst van het beleidsplan kunt u vinden via de volgende “web link”:
Beleidsplan 2023-2028
 
Logo Logo

De identiteit van de Bronkerk is verbeeld in het logo. In het centrum van het logo staat de boom die vrucht draagt en altijd ‘groen’ is. Op de voorgrond drie mensen, een gemeenschap van vrouwen en mannen, groot en klein, die elkaar en anderen meetrekken in een (geloofs)beweging. We trekken van binnen naar buiten, want we zijn een gemeenschap die mensen in beweging wil zetten, een gemeenschap die er wil zijn voor het dorp en voor de wereld. De blauwe cirkel verbeeldt het water waarin het geloof als een steen in de vijver zijn banen trekt tot aan de buitenrand van de wereld. Alleen zo zijn we in staat als kerk iets te betekenen voor onszelf en de wereld om ons heen.
 
Bronkerklied Bronkerklied