Meeleven Meeleven
In blijde, maar ook in verdrietige en moeilijke situaties in het leven willen we in de Bronkerkgemeente meeleven met elkaar, dit kan op verschillende manieren en in allerlei vormen. U kunt daarbij denken aan:
 • Bezoek van contactmedewerker, ouderling of predikant;
 • Gesprekspartner zijn bij geloofsvragen en/ of zorgen;
 • Voorbede aanvragen in de kerk in het voorbedenboek of via email: gebedsintenties@bronkerk.nl;
 • In onze eigen omgeving omzien naar elkaar;
 • Een kaartje sturen in bijzondere situaties.
 
Gemeentegroet Gemeentegroet
Elke zondag worden na afloop van de dienst twee kaarten bezorgd bij mensen die iets te vieren hebben, een steuntje in de rug kunnen gebruiken of door omstandigheden niet meer in de kerk kunnen komen. Eén van de kaarten gaat vergezeld van de bloemen die op de liturgietafel hebben gestaan. Uit reacties weten we dat deze groet vanuit de gemeente wordt gewaardeerd.

De bloemen worden al jaren trouw verzorgd door Jannie Zeeman. Samen met de dienstdoend diaken wordt bepaald wie de kaart en de bloemen krijgt.
Regelmatig worden ook namen doorgegeven via de ouderlingen en contactpersonen. We zijn daarbij afhankelijk van de informatie die ons via deze kanalen bereikt.

Op advies van de Pastorale Raad en het College van Diakenen heeft de Kerkenraad het voorstel overgenomen een e-mailadres te openen. Iedereen die een naam door wil geven voor de diaconale kaart of de bloemengroet kan gebruik maken van het e-mailadres:
gemeentegroet@bronkerk.nl

Als het mogelijk is graag een korte omschrijving van de reden waarom deze mensen in aanmerking komen voor een kaart en/of bloemen.
 
Ziekte Ziekte
Bent u ernstig ziek of wordt u opgenomen in het ziekenhuis of andere instelling? Dan kunt u dit melden bij uw contactmedewerker of ouderling, of bij Bea Rigterink. Zij is het centrale meldpunt hiervoor en bereikbaar op: meldpunt@bronkerk.nl of tel. 055-5333718. Zij geeft dit door aan de predikant, uw ouderling of contactmedewerker. Ernstige ziekte of ziekenhuisopname van iemand uit uw omgeving kunt u ook bij haar melden. Ook bij herstel of ontslag uit het ziekenhuis horen wij graag van u.
 
Geboorte Geboorte
Heeft u een kind gekregen? Wij ontvangen graag een geboortekaartje!
U kunt het geboortekaartje sturen naar: Kerkelijk Bureau Bronkerk, Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugchelen.
Als we een kaartje van u ontvangen vermelden we de geboorte van uw zoon of dochter in de Digitale Nieuwsbrief en geven we dit door aan de contactmedewerker, sectie-ouderling en predikant.
Wilt u uw kind laten dopen? Hierover vind u meer informatie onder het tabblad Vieren/ Speciale diensten op deze website.

Geboorteraam
 
 
Als Bronkerk willen we begin en einde van het leven markeren, in de kerk is hiervoor een Geboorteraam, ontworpen door Marius van Dokkum: de stralen van de zon die het nieuwe leven in het licht zetten. Als tekst daarbij is gekozen: ‘Kind van God gegeven, in het Licht gezet’. De uitvoering past bij het Gedachtenisraam en bevindt zich in dezelfde hoek van de kerk. Voor ieder pasgeboren kind wordt een symbool opgehangen met de naam en de geboortedatum. Dat symbool verbeeldt een bloem in de knop, maar je kunt er ook een kindje in zien.
Na een jaar of twee krijgen alle ouders, die in die periode een kindje hebben gekregen een uitnodiging voor een speciale dienst waarin teruggedacht wordt aan geboorte en/of doop. Dan  worden deze symbolen meegegeven aan de ouders.
 
 
Huwelijk, trouwen in de kerk! Huwelijk, trouwen in de kerk!
De Bronkerk biedt de mogelijkheid om in een speciale eredienst een zegen te vragen over jullie huwelijk.
Willen jullie je huwelijk laten inzegenen?
 • Maak zo vroeg mogelijk een afspraak met de predikant. Die kijkt samen met jullie naar de inhoud van de dienst;
 • Reserveer het kerkgebouw zo vroeg mogelijk bij de beheerder via mailadres: beheerder@bronkerk.nl;
 • Stuur een trouwkaart naar het Kerkelijk Bureau Bronkerk, Hoenderloseweg 10, 7339 GH, Ugchelen en de predikant.
Jullie voorgenomen huwelijk wordt dan aan de gemeente bekend gemaakt door een afkondiging in de eredienst en door vermelding in de Digitale Nieuwsbrief
Wist je dat de Bronkerk ook een door de gemeente erkende huwelijkslocatie is en dat je hier dus ook je burgerlijk huwelijk kunt laten sluiten?
 
Overlijden Overlijden
Bij ernstige ziekte en overlijden van een naaste kunt u altijd een beroep doen op de pastorale zorg van de predikant of uw sectie-ouderling. Wellicht wilt u ook dat zij betrokken zijn bij het nemen van afscheid van een geliefde. Stel hen op de hoogte, dan zullen zij u voor en na het overlijden zo goed mogelijk begeleiden, afgestemd op uw behoeften en wensen.

Wat te doen bij overlijden:
 • Meldt het overlijden bij het meldpunt overlijden: Ans van Amersfoort,  tel. 06-555882273 of Hettie Wouda, tel. 06-25597958 , Zij helpen u verder om een keuze te maken van een voorganger die in uw situatie past en die beschikbaar is;
 • Informeer uw sectie-ouderling of predikant;
 • De Bronkerk beschikt over een uitvaartteam, bestaande uit de predikanten en enkele gemeenteleden die hiervoor opgeleid zijn;
 • Het is mogelijk de Bronkerk te gebruiken voor een dienst van afscheid en gedachtenis;
 • Ook als u ervoor kiest de dienst op b.v. Heidehof plaats te laten vinden is er de mogelijkheid een van de leden van het uitvaartteam in te schakelen;
 • Stuur de rouwkaart naar het Kerkelijk Bureau Bronkerk, Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugchelen, en naar de voorgang;
 • De nabestaanden van een overleden gemeentelid  krijgen een uitnodiging voor de speciale Gedachtenisdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar in november, meer informatie hierover vind u onder tabblad Vieren/ Speciale diensten op deze website.
Gedachtenisraam

Als Bronkerk willen we begin en einde van het leven markeren, in de kerk is hiervoor een Gedachtenisraam. Hierop staan de woorden: "Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn..." De uitvoering past bij het Geboorteraam en bevindt zich in de zelfde hoek van de kerk.
Hier wordt een kruisje met de naam van het overleden gemeentelid opgehangen.
In november is er een gedachtenisdienst waarin de namen van de overleden gemeenteleden worden genoemd en kaarsen aangestoken. Het kruisje wordt na deze dienst aan de nabestaanden overhandigd.
Bij het Gedachtenisraam ligt ook het gedachtenisboek waarin de rouwkaarten een plaats krijgen.
De coördinatie van het gedachtenisraam en het gedachtenisboek is in handen van het Kerkelijk Bureau.