Wat is Kerkbalans

Wat is Kerkbalans
Met Actie Kerkbalans zamelen ieder jaar duizenden vrijwilligers geld in voor hun plaatselijke kerk. Want de kerk is voor duizenden mensen van grote waarde, voor iedereen op een andere manier. Maar parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zodat ze ook in de toekomst van waarde kunnen blijven voor hun leden en de samenleving. Actie Kerkbalans helpt daarbij.
 
Digitale toezegging Digitale toezegging
 Voor de afhandeling van de digitale toezegging maakt de Bronkerk gebruik van de diensten van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Deze SKG helpt kerken al 50 jaar bij het financieel beheer. Voor het gebruik van de digitale toezegging is er onderstaande link die u rechtsreeks leidt naar de SKG. De financiële afhandeling van uw toezegging doet de Bronkerk administratie. De handleiding helpt u bij het uitvoeren van de digitale toezegging
- Link naar SKG
- Link naar Handleiding
Mocht u vragen hebben of graag hulp bij het digitaal invoeren neem dan contact op via: email
of bijdrageadministratie@bronkerk.nl