Vervoer Vervoer

Als u door (tijdelijke) omstandigheden niet meer zelfstandig naar de kerkdienst kunt komen of andere, in de kerk of de Duiker georganiseerde activiteiten kunt bezoeken, dan kunt u een beroep doen op de autodienst.

Contactadres: Wim Hart email:  whart58@gmail.com   tel 06 53 33 01 36

 
Beeld en Geluid Beeld en Geluid
Een groep gemeenteleden draagt bij toerbeurt zorg voor de technische uitvoering van beeld- en geluidondersteuning tijdens de eredienst. Per dienst is er iemand voor het geluid en iemand voor de beelden (lid van het 'beamteam').

De beelden/presentatie worden vormgegeven op basis van de Orde van Dienst van de dienstdoende predikant. Daarnaast is het voor gemeenteleden mogelijk om voor en na de dienst mededelingen te laten projecteren. Deze mededelingen moeten de donderdag voor de dienst vóór 18.00 uur per email worden gestuurd naar: beamteam@bronkerk.nl
Om teleurstellingen te voorkomen is het aan te bevelen om mededelingen die meerdere weken achter elkaar moeten worden getoond, wekelijks opnieuw aan te bieden.

Voor vragen/opmerkingen m.b.t. Beeld & Geluid: Henk Feijen, tel: 055-5343818 of mailen naar beeldgeluid@bronkerk.nl