Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI
De Protestantse gemeente te Ugchelen en de Diaconie van de Protestantse gemeente te Ugchelen zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze Anbi-gegevens
Protestantse gemeente te Ugchelen, RSIN nummer: 824136457
Nummer Kamer van Koophamdel: 76366103
Diaconie van de Protestantse gemeente te Ugchelen, RSIN nummer: 824136512
 
Contactadres Protestantse gemeente te Ugchelen
Kerkelijk Bureau
Hoenderloseweg 10
7339GH Ugchelen.
Tel. 055 - 533.48.59
kerkelijk.bureau@bronkerk.nl

Doelstelling en Beleid
De doelstelling en het beleid van de Protestantse Gemeente te Ugchelen zijn verwoord in het Beleidsplan 2023-2028 en is gepubliceerd op deze website op de pagina Beleidsplan.

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit 2 predikanten, 9 ouderlingen, 1 jeugdouderling, 5 diakenen en 6 ouderling / kerkrentmeesters. Voor het statuut (kerkorde) verwijzen wij naar de landelijke website.

Beloningsbeleid
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro Deo. Predikanten zijn geen werknemers van de Protestantse Gemeente te Ugchelen maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. De koster/beheerder en de cantor/organist zijn wel werknemers van de Protestantse Gemeente te Ugchelen. Voor hen gelden  de landelijke richtlijnen van de Kerk, te vinden op de landelijke website.

Financiële Verantwoording
In de staat van baten en lasten (volgende tekstblok) vindt u de financiële verantwoording van de kerkrentmeesters en diaconie van het voorgaande jaar en de begroting voor het komende jaar.
 
ANBI - staat van baten en lasten Bronkerk ANBI - staat van baten en lasten Bronkerk
De volgende links geven u een overzicht van baten en lasten van de Protestantse Gemeente te Ugchelen en de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Ugchelen.
 
Voordeel van periodieke gift Voordeel van periodieke gift
Voor hetzelfde geld geeft u meer- met een periodieke gift

Steunt u de kerk en de diaconie geregeld met een gift? Misschien kunt u dan meer geven zonder dat het u extra geld kost.

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar
Giften aan de kerk en de diaconie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift
Met een periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag aan de kerk of de diaconie. Dit bedrag mag u dan volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. U doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar.
Tip: Neem ook uw collectebonnen of -munten op in uw periodieke gift.
Hoe groot is uw voordeel?
Met de Schenkcalculator - Protestantse Kerk berekent u heel eenvoudig uw fiscale voordeel bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.
Hoe werkt het?
U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het college van kerkrentmeesters of met de diaconie. U kunt een (voorbeeld)overeenkomst opvragen bij Joleen Kerkdijk, telefoon 055 – 20 70 271 of bijdrageadministratie@bronkerk.nl
U stuurt de ingevulde overeenkomst in tweevoud op wij sturen één exemplaar ondertekend aan u terug. Dat moet u goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Vervolgens maakt u de jaarlijkse bedragen over. Dat mag ook in (maandelijkse) termijnen. Op de overeenkomst kunt u ons ook machtigen voor een automatische incasso.