Digitale Nieuwsbrief Bronkerk Digitale Nieuwsbrief Bronkerk
U kunt zich abonneren door u aan te melden via aan aan_afmeldendigitalenieuwsbrief@bronkerk.nl
De aanmeldprocedure voorziet in de wet op de privacy doordat u een reactie krijgt in de vorm van een verklaring, die u dient te retourneren.
Als u zich op de een of andere manier verbonden voelt met de Bronkerk wordt u van harte uitgenodigd om u aan te melden voor het ontvangen van deze Digitale Nieuwsbrief.
Wilt u kopij insturen? Dat kan via dit mailadres: kopijdigitalenieuwsbrief@bronkerk.nl
We willen u er wel op wijzen dat nieuws over personen altijd moet worden afgestemd met de betrokkene. Die moet daar goedkeuring voor geven.
terug