Basiscatechese en keerpuntfeest. Basiscatechese en keerpuntfeest.
De basiscatechese is bestemd voor kinderen die in groep 7 en 8 van de basisschool zitten. Deze catechese bestaat uit twee blokken van vijf bijeenkomsten, waarin de kinderen  kennis maken met de Bronkerk en met wat daar allemaal gebeurt. Op een speelse en creatieve manier kunnen ze dingen ontdekken op het gebied van kerk, kerkdienst, bijbel en geloof.
De basiscatechese wordt afgesloten met het keerpuntfeest. Dat feest markeert de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, van de kinderkring naar de tienerkring, de overgang  naar de nieuwe levensfase: de puberteit.
Contact: ds. Eline van Iperen email: predikantEI@bronkerk.nl of
ds. Regina Lafeber predikantcrl@bronkerk.nl
terug