Bezoek Bezoek
Het bezoekwerk in de Bronkerk wordt gedaan door de contactmedewerkers, de ouderlingen pastoraat en de predikanten.
Bij bijzondere gelegenheden, zoals ziekte, huwelijksjubilea en bij verjaardagen van 75 jaar, 80 jaar en ouder komt de contactmedewerker namens de kerk bij u op bezoek.
Mochten er omstandigheden zijn, waarbij bezoek van uw ouderling of predikant wenselijk is, dan kunt u met één van hen contact opnemen.
 
terug