College van Diakenen College van Diakenen
College van Diakenen
Diaconie is afgeleid van het woord diakonia, dat ­‘dienst’ betekent. Wij willen in navolging van Christus dienstbaar zijn; oog en oor hebben voor mensen in knelsituaties.
Diaconie is ook helpen waar geen helper is. Zonder onderscheid kan aan iedereen hulp geboden worden die dat nodig heeft, zowel binnen als buiten de Bronkerkgemeente, aan christenen maar ook aan andersdenkenden.
Waar het gaat om “onrecht” en “gerechtigheid” in Ugchelen en in de wereld, gaat het veelal om Diaconie.
De taken van de diakenen binnen de kerkdienst zijn het verzorgen van de collectes en het voorbereiden en mede-uitvoeren van het avondmaal.
De taken buiten de kerkdiensten worden gedaan door een aantal werkgroepen:
  • Kerk in actie
  • Omzien
  • Ouderen
  • Jeugd
  • Diakonaal Platform
  • Financiën
  • Public Relations
Samenstelling College van Diakenen
 
Voorzitter Melcher Zeilstra voorzittercvd@bronkerk.nl
Secretaris Gerton van de Bos secretariscvd@bronkerk.nl
Penningmeester Wim Hart penningmeesterCVD@bronkerk.nl
Jeugddiaken Vacature
Overige leden Bert Brink,

Bankrekening van het College van Diakenen: NL 86 RABO 0373 7480 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ugchelen
terug