Woonzorgcentra Woonzorgcentra

Woonzorgcentrum Sprengenhof en PiekemahofBewoners van Sprengenhof en de aanleunende zorgwoningen van de Piekemahof die lid zijn van de Bronkerk, worden regelmatig bezocht door een ouderling/contactmedewerker.
Wanneer nodig wordt ook een bezoek gebracht door de predikant.

Ouderling voor Sprengenhof (in sectie 2)
Kristel Zeeman tel 06 29347996
Contactmedewerker voor Sprengenhof:
Riet Wijting - Brouwer 055-5335911

Woon- en Zorgcentrum Rumah Saya

Rumah Saya is een Woon- en Zorgcentrum voor ouderen uit het voormalige Nederlands-Indië of het huidige Indonesië.
De Bronkerk verleent hier pastorale zorg aan de leden van de Bronkerk. Daarnaast aan bewoners die daar zelf om vragen of op aanvraag van het verzorgend personeel.

Coördinatie en medewerker in het pastoraat:
Mientje Schep, tel. 055-5330008
terug