Kerkdiensten met beeld

Kerkdiensten met beeld
Op zondagmorgen, maar ook door de week, luisteren en kijken velen naar de kerkdienst via internet. Dat kan via YouTube of via Kerkomroep.
Om de dienst met beeld te volgen kunt U de volgende link gebruiken:
Bronkerk Ugchelen - YouTube
 
terug