Werkgroep Vieren Werkgroep Vieren
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de vieringen in de ruimste zin van het woord. De zondagse viering is immers het hart van het gemeente-zijn. De werkgroep Vieren ondersteunt de kerkenraad bij de invulling van het beleid op het gebied van Vieren. Eén van de leden van de werkgroep, Henk Kerkdijk, is daartoe als ouderling aangesteld.
Contactpersoon: Henk Kerkdijk  secretariswv@bronkerk.nl
 
terug