Feestje in de Kerk

Feestje in de Kerk
Vier keer per jaar is er voor kinderen en hun (groot-)ouders een soort viering die we “Feestje in de kerk” hebben  genoemd. Het is gebaseerd op het concept van Kliederkerk (vanuit Groot-Brittannië “messy-church” genoemd). Het Feestje wordt gehouden op de zondagmiddag van 16.00  uur tot ongeveer 18.30 uur. Zo’n bijeenkomst bestaat uit 3 onderdelen: er wordt gestart met het doen van spelletjes en proefjes, daarna wordt een viering gehouden rondom een Bijbelverhaal en tot slot wordt er samen gegeten. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten, wat een feest!
De data worden in De Bron vermeld, gezinnen kunnen zich opgeven via: feestjeindekerk@bronkerk.nl
terug