Gedachtenisdienst Gedachtenisdienst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we hen die ons zijn ontvallen. We noemen hun namen, staan stil bij hun leven en steken een kaarsje voor hen aan. Familieleden van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn gestorven, worden uitgenodigd bij deze dienst aanwezig te zijn en zelf het kaarsje aan te steken. Zij krijgen na afloop van de dienst het kruisje mee dat sinds het overlijden van hun dierbare in het gedachtenisraam in de kerk heeft gehangen, en waarop naam, geboorte- en sterfdatum van de overledene is gegraveerd.
Er is in deze dienst ook ruimte om niet-gemeenteleden bij name te noemen en een kaarsje voor hen te ontsteken. Evenals voor het gedenken van hen die al langer geleden zijn gestorven.
terug