Werkgroep Jeugd Werkgroep Jeugd
Werkgroep Jeugd
De Werkgroep Jeugd bestaat uit een jeugdouderling, een jeugddiaken, een predikant en uit gemeenteleden die de leiding hebben over diverse activiteiten met betrekking tot het jeugdwerk binnen de Bronkerk.
De werkgroep coördineert het kerkelijk jeugdwerk. De jeugdouderling vertegenwoordigt  de werkgroep in de Kerkenraad.  Het jeugdwerkprogramma is gemeentebreed van opzet.
Contactpersonen
Vacature
terug