Kinderkring Kinderkring

Tijdens de viering op zondagmorgen is er een kinderkring voor kinderen van 0 t/m 11 jaar. De jongste kinderen (0-4 jaar) zijn vóór de dienst in de benedenruimte welkom. Daar is oppas aanwezig. Het doel van de oppasdienst is de kinderen te laten spelen en zo de ouders in de gelegenheid te stellen samen de eredienst te beleven. Aan het eind van de kerkdienst kunnen de ouders hun kinderen ophalen en samen met hen het slotlied en de zegen meemaken. De kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 11 jaar) maken eerst met hun ouders het begin van de dienst mee. Ze gaan daarna met de begeleiding van de kinderkring mee naar de benedenruimte. Daar horen de kinderen een verhaal uit de Bijbel, in voor hen begrijpelijke taal en doen ze een gezellige kleur- of knutselopdracht of een spel. Vóór de collecte komen de kinderen weer terug in de kerk. Contact: Ottolien Gelderloos   voorzitterpr@bronkerk.nl
terug