Logo Logo

De identiteit van de Bronkerk is verbeeld in het logo. In het centrum van het logo staat de boom die vrucht draagt en altijd ‘groen’ is. Op de voorgrond drie mensen, een gemeenschap van vrouwen en mannen, groot en klein, die elkaar en anderen meetrekken in een (geloofs)beweging. We trekken van binnen naar buiten, want we zijn een gemeenschap die mensen in beweging wil zetten, een gemeenschap die er wil zijn voor het dorp en voor de wereld. De blauwe cirkel verbeeldt het water waarin het geloof als een steen in de vijver zijn banen trekt tot aan de buitenrand van de wereld. Alleen zo zijn we in staat als kerk iets te betekenen voor onszelf en de wereld om ons heen.
terug