Meeleven Meeleven
In blijde, maar ook in verdrietige en moeilijke situaties in het leven willen we in de Bronkerkgemeente meeleven met elkaar, dit kan op verschillende manieren en in allerlei vormen. U kunt daarbij denken aan:
  • Bezoek van contactmedewerker, ouderling of predikant;
  • Gesprekspartner zijn bij geloofsvragen en/ of zorgen;
  • Voorbede aanvragen in de kerk in het voorbedenboek of via email: gebedsintenties@bronkerk.nl;
  • In onze eigen omgeving omzien naar elkaar;
  • Een kaartje sturen in bijzondere situaties.
terug