Pastorale raad Pastorale raad
 
Pastorale zorg is omzien naar elkaar, opdat mensen elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde. De pastorale zorg voor de gemeenteleden is aan de predikanten en de ouderlingen sectie-pastoraat toevertrouwd. Zij worden daarin bijgestaan door bijna 40 contactmedewerkers.

Samenstelling Pastorale Raad
Voorzitter Ottolien Gelderloos- Haspels,
voorzitterPR@bronkerk.nl
Secretaris Ricky Lentink
secretarisPR@bronkerk.nl
Predikanten ds. Eline van Iperen predikantEI@bronkerk.nl
ds. Regina Lafeber predikantcrl@bronkerk.nl
Ouderling Sectie 1: Riet van den Brand – Kempenaar
tel. 055-5536738
Ouderling Sectie 2 Kristel Zeeman
tel 06 29347996
Ouderling Sectie 3: Annemieke van de Giessen-Uittenbogaard
tel. 055-5334945
Ouderling Sectie 4: Tina Dijk-Santing
tel. 055-5421630

 
terug