Pastorale raad Pastorale raad
 
Pastorale zorg is omzien naar elkaar, opdat mensen elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde. De pastorale zorg voor de gemeenteleden is aan de predikanten en de ouderlingen sectie-pastoraat toevertrouwd. Zij worden daarin bijgestaan door bijna 40 contactmedewerkers.

Samenstelling Pastorale Raad
Voorzitter Ottolien Gelderloos- Haspels,
voorzitterPR@bronkerk.nl
Secretaris Sientje de Boer-de Lange
secretarisPR@bronkerk.nl
Predikant Ds. Eline van Iperen
predikantEI@bronkerk.nl
 
Ouderling Sectie 1: Riet van den Brand – Kempenaar
tel. 055-5536738
Ouderling Sectie 2: Marijke van der Roest - van Dronkelaar
tel. 055-5427351
Ouderling Sectie 3: Annemieke van de Giessen-Uittenbogaard
tel. 055-5334945
Ouderling Sectie 4: Tina Dijk-Santing
tel. 055-5421630

 
terug