Tekst van de week Tekst van de week
Men moet niets overijld doen; zelfs God heeft de wereld niet in één dag geschapen.
-Napoleon Bonaparte-
Komende Zondag
Zondag 2 juni
10.00 uur: ds. Regina Lafeber

Diaconale collecte Bronkerk: Eigen diaconie
Dienst is bij te wonen via  Kerkomroep of YouTube
Lees meer
terug