Tekst van de week Tekst van de week
Zeer grote trots of diepe zelfverachting duiden op zwakheid van ziel.
-Spinoza-
Komende Zondag
Zondag 14 juli
10.00 uur: ds. Regina Lafeber

Diaconale collecte Bronkerk: Eigen diaconie
Dienst is bij te wonen via  Kerkomroep of YouTube
Lees meer
terug