Tekst van de week Tekst van de week
In het rijk van de hoop is het nooit winter.
-Russisch spreekwoord-
Komende Zondag
Zondag 28 juli
10.00 uur: ds. Regina Lafeber

Diaconale collecte Bronkerk: Eigen diaconie
Dienst is bij te wonen via  Kerkomroep of YouTube
Lees meer
terug