Tekst van de week Tekst van de week
Hij leeft te lang die niet meer te hopen heeft.
-Joost van den Vondel-
Komende Zondag
Zondag 4 augustus
10.00 uur: ds. Hannie van Boggelen; Deventer

Diaconale collecte Bronkerk: Eigen diaconie
Dienst is bij te wonen via  Kerkomroep of YouTube
Lees meer
terug