Tekst van de week Tekst van de week
Om zijn doel te bereiken citeert de duivel zelfs uit de (Heilige) Schrift
-William Shakespeare-
Komende Zondag
Zondag 18 augustus
10.00 uur: ds. Eline van Iperen

Diaconale collecte Bronkerk: Project Moldavië
Dienst is bij te wonen via  Kerkomroep of YouTube
Lees meer
terug