Tekst van de week Tekst van de week
De geheime bron van humor is niet vreugde maar verdriet; er is geen humor in de hemel.
-Mark Twain-
Komende Zondag
Zondag 25 augustus
10.00 uur: ds. Regina Lafeber; dienst van schrift en tafel

Diaconale collecte Bronkerk: Kerk in actie: werelddiaconaat
Dienst is bij te wonen via  Kerkomroep of YouTube
Lees meer
terug