Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon
De kerk en thuis een veilige plek? Soms niet. Wanneer je te maken hebt met problemen op het gebied van: grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik , intimidatie, weet dan dat er zorg voor je is. Er is een vertrouwenspersoon, ook bij de Bronkerk. Deze vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal. Ze helpt met het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen voor verbetering van de situatie. Zij kan informatie geven en advies. Ook wanneer je je zorgen maakt om iemand anders die te maken heeft met geweld of misbruik. Samen zoeken naar een goede vorm van hulp, uiteraard in alle vertrouwelijkheid.

Mocht je met iemand van buiten de gemeente willen spreken dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van PKN:  SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk. De coördinator van SMPR is telefonisch bereikbaar via 030-3038590, of via het formulier op de website van SMPR, ook als u liever anoniem blijft. 
 
Vertrouwenspersonen Bronkerk
Cornelie Dokter 055-5417508
Wim Lubbers 06 22836260
vertrouwenspersoon@bronkerk.nl
 
terug