Voordeel van periodieke gift Voordeel van periodieke gift
Voor hetzelfde geld geeft u meer- met een periodieke gift

Steunt u de kerk en de diaconie geregeld met een gift? Misschien kunt u dan meer geven zonder dat het u extra geld kost.

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar
Giften aan de kerk en de diaconie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift
Met een periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag aan de kerk of de diaconie. Dit bedrag mag u dan volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. U doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar.
Tip: Neem ook uw collectebonnen of -munten op in uw periodieke gift.
Hoe groot is uw voordeel?
Met de Schenkcalculator - Protestantse Kerk berekent u heel eenvoudig uw fiscale voordeel bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.
Hoe werkt het?
U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het college van kerkrentmeesters of met de diaconie. U kunt een (voorbeeld)overeenkomst opvragen bij Joleen Kerkdijk, telefoon 055 – 20 70 271 of bijdrageadministratie@bronkerk.nl
U stuurt de ingevulde overeenkomst in tweevoud op wij sturen één exemplaar ondertekend aan u terug. Dat moet u goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Vervolgens maakt u de jaarlijkse bedragen over. Dat mag ook in (maandelijkse) termijnen. Op de overeenkomst kunt u ons ook machtigen voor een automatische incasso.
 
terug