Ziekte Ziekte
Bent u ernstig ziek of wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Juist dan willen we uw metgezel zijn met behulp van een bezoek, een kaartje of een bloemetje. Het lijkt simpel, maar is vaak ‘hartverwarmend’ voor mensen die in een moeilijke periode van hun leven komen.
U kunt dit verzoek tot contact doorgeven aan uw contactmedewerker of
bij het Meldpunt (ziekte, herstel), zie hieronder.
Aandacht bieden kan de kerk op één van de volgende manieren:
  • Bezoek van contactmedewerker of ouderling of predikant.
  • Hulp bieden bij geloofsvragen en geestelijke zorg, hierbij komen o.a. vragen rond gebed en genezing aan de orde.
  • Bronkerkbrief, in overleg vermelden we dit graag op de Bronkerkbrief. Hierdoor kunnen andere gemeenteleden met u meeleven.
  • Gebed, de meeste kwetsbare mensen hebben behoefte aan gebed; soms kunnen ze zelf niet meer bidden. Gebed van de ander/kleine groep wordt als zeer waardevol ervaren.
  • Gebedsintenties als voorbede tijdens de eredienst, aanvragen in de kerk in het voorbedenboek of via email: gebedsintenties@bronkerk.nl
  • Gebedsintenties voor de gebedskring, iedere 2e zondag van de maand om 19:30 uur.

Meldpunt ziekte, herstel van Bronkerkleden

Het is bij de Bronkerk niet altijd bekend dat een gemeentelid in het ziekenhuis ligt of is opgenomen in een verpleeg-c.q. revalidatievoorziening. Men vergeet het door te geven aan de contactmedewerkers of men is zelf niet meer in staat dat te doen. Gemeenteleden die ziek zijn, niet meer naar de kerk kunnen komen en geen aandacht van de kerk ontvangen, ervaren dit soms als een gemis. Daarnaast is het goed om deze mensen, indien zij daar geen bezwaar tegen hebben, te noemen in de Digitale Nieuwsbrief.
Meeleven met elkaar is pas mogelijk als men weet van ziekte en/of herstel. Indien men niet weet wie de contactmedewerker is kan men ziekte en/of herstel doorgeven aan Bea Rigterink. Zij is het centrale meldpunt en bereikbaar op: meldpunt@bronkerk.nl of tel. 055-5333718


 
terug