Tekst van de week Tekst van de week
Een mens die een ander van zijn vrijheid berooft, is een gevangene van de haat.
-Nelson Mandela-

Komende Zondag
Zondag 21 augustus
10.00 uur: ds. Jan Ek; Brummen
Dienst is bij te wonen via  Kerkomroep of YouTube
 
lees meer »
 
Appels plukken voor Casa Speranta

Appels plukken voor Casa Speranta
De maanden september en oktober zijn de oogstmaanden. De appels en peren moeten van de boom en wij willen de fruittelers daarbij helpen. In 2020 is deze actie voor het eerst opgestart. Helpt u mee met de appelpluk?  Uw "loon" komt ten gunste van ons diaconaal project Kinderhuis Casa Speranta in Moldavië. U kunt van maandag t/m zaterdag plukken bij fruitteler Bosgoed in Welsum en kiezen voor hele of halve dagen. Vervoer wordt onderling geregeld.
Voor meer info en opgave van deelname kunt u terecht bij:
ellie.buitenhuis@kpnmail.nl Tel. 055-5338450
 
Schoonmaak Duiker

Schoonmaak Duiker
De taakgroep Kerk in Actie maakt(e) het voor vrijwilligers mogelijk om in september appels te plukken. Het plukloon (vorig jaar € 1.000,--!) ging rechtstreeks naar het project Casa Speranta in Moldavië. Zoiets willen we nu ook doen in samenwerking met De Duiker – dicht bij huis dus. Gelukkig loopt de verhuur van de zalen in De Duiker weer goed na corona. Het schoonhouden van de zalen komt echter in het gedrang. Wij zoeken daarvoor nu enkele vrijwilligers, die in De Duiker op vrijdag schoonmaakwerkzaamheden willen doen.
lees meer »
 
Vakantiegeld Samen Delen 2022 groot succes!

Vakantiegeld Samen Delen 2022 groot succes!
Nog nooit was de actie Vakantiegeld Samen Delen in Apeldoorn zo succesvol. Vrijwilligers uit 31 kerken hebben samengewerkt om de actie weer mogelijk te maken. Zij hebben u uitgenodigd om iets van uw vakantiegeld te delen of om een aanvraag in te dienen. Daar is heel goed op gereageerd. Uiteindelijk is er een recordbedrag van €191.124,-- gedoneerd door 1021 donateurs.
lees meer »
 
Ugchelen voor de voedselbank in juli en augustus.

Ugchelen voor de voedselbank in juli en augustus.
In de maand Juli en Augustus sparen we voor de Voedselbank; Toiletartikelen en persoonlijke verzorging. Ook andere houdbare producten zijn altijd welkom.
De producten voor de voedselbank kunt u brengen in de kerk, daar staat een mand.
De kerk is ook open in de maanden Juli en Augustus op de dinsdag, woensdag en de donderdag.
 
De kerk is open.

De kerk is open.
In de maanden juli en augustus is de Bronkerk open op dinsdag woensdag en donderdag van 11.00 – 15.00uur. Belangstellenden uit het dorp of omgeving en voorbijgangers kunnen dan een kijkje nemen in de kerk. Men kan er luisteren naar muziek, een kaars aansteken of tot rust komen in een moment van stilte en bezinning.
Tijdens deze openstelling is er een expositie van schilderijen. Dit jaar zijn er werken te zien van Josien Plomp.

Informatie:   Bea Rigterink   06 517 06 301
 
 
Oproep hulp oppasdienst

Oproep hulp oppasdienst
Beste Bronkerkers,
Voor de oppasdienst zijn we dringend op zoek naar 1 of 2 mensen, die ± 1x per maand tijdens de kerkdienst een  uurtje op de allerkleinsten zouden willen passen. Het is het streven om wekelijks oppasdienst aan te kunnen (blijven) bieden. Met de huidige 3 mensen blijft dit niet haalbaar. Wie komt ons helpen? Er kan contact opgenomen worden met Roline Zwijze: 
roline.zwijze@gmail.com of 06-22920325
 
Boeken Waterloopleinmarkt

Boeken Waterloopleinmarkt
Bent u aan het opruimen en hebt u boeken voor de Waterloopleinmarkt? Ik neem ze graag in ontvangst. Er zijn de afgelopen periode veel romans en thrillers gehaald uit de boekenkast in De Duiker. En de internetverkoop van ons boekwinkeltje Boekenbron loopt geweldig. Zodoende is er plek voor nieuwe aanvoer.
De inname van goederen op de woensdagmorgen staat stil, maar voor boeken kunt u met mij een afspraak maken. Tjeerd van der Meulen, tel. 06-44074229 of mail tvdmeulen@planet.nl
 
Kerkdiensten met beeld

Kerkdiensten met beeld
Op zondagmorgen, maar ook door de week, luisteren velen naar de diensten die op zondagmorgen rechtstreeks uitgezonden worden.  Vanaf zondag 7 februari kunt u de dienst ook met beeld volgen. Voorlopig verkeren we nog in de experimenteerfase en kan de kwaliteit van beeld en geluid niet optimaal zijn. Dit hopen we op termijn te verbeteren.
De dienst meebeleven via Kerkomroep blijft ook mogelijk.
Om de dienst met beeld te volgen kunt U de volgende link gebruiken.
Bronkerk Ugchelen - YouTube
 
Diaconaal project als cadeautip Diaconaal project als cadeautip
Viert u een jubileum, bruiloft, geboorte of afscheid en heeft u zelf geen behoefte meer aan een cadeau omdat ‘u alles toch al heeft’?
Denk dan eens aan ons diaconale project Casa Speranta in Moldavië!
Deze is bijzonder geschikt om het werk van de familie Bejan met een speciale gift te steunen, zodat zij hun droom kunnen verwezenlijken met de bouw van een gezinshuis voor weeskinderen. Zamel zelf geld in of vraag uw gasten hun gift rechtstreeks naar Kerk in Actie over te maken.
Bankrekening:  NL72 RABO 0103 115 773
t.n.v. Diaconie Bronkerk o.v.v. kindertehuis Moldavië
Namens de familie Bejan, hartelijk dank
 
 
Digitale Nieuwsbrief Bronkerk Digitale Nieuwsbrief Bronkerk
De Bronkerk brengt wekelijks een Digitale Nieuwsbrief uit. Hierin staat informatie die voor het samenleven, het elkaar ontmoeten en informeren van belang is voor het gemeente zijn.
De Nieuwsbrief is vooral bestemd voor meer persoonlijke zaken, zoals geboorte, ziekte, overlijden, om zo ook het meeleven met elkaar als Bronkerkgemeenschap te bevorderen. Deze brief wordt per mail verstuurd naar mensen die zich daarop hebben geabonneerd. Een papieren versie is op aanvraag ook verkrijgbaar.
lees meer »
 
Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers
Als u met uw Samsung Tablet onze website bekijkt, kan het voorkomen dat het menu dat u aantikt niet open blijft staan. Dat is erg vervelend omdat u dan niet één van de submenu’s kunt kiezen.
We zijn er achter gekomen dat als u op het pijltje achter het menu-item twee maal (snel) achter elkaar tikt, het menu open blijft staan, zodat u een keuze kunt maken uit één van de submenu’s.