Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI
De Protestantse gemeente te Ugchelen en de Diaconie van de Protestantse gemeente te Ugchelen zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze Anbi-gegevens
Protestantse gemeente te Ugchelen, RSIN nummer: 824136457
Nummer Kamer van Koophamdel: 76366103
Diaconie van de Protestantse gemeente te Ugchelen, RSIN nummer: 824136512
 
Contactadres Protestantse gemeente te Ugchelen
Kerkelijk Bureau
Hoenderloseweg 10
7339GH Ugchelen.
Tel. 055 - 533.48.59
kerkelijk.bureau@bronkerk.nl

Doelstelling en Beleid
De doelstelling en het beleid van de Protestantse Gemeente te Ugchelen zijn verwoord in het Beleidsplan 2023-2028 en is gepubliceerd op deze website op de pagina Beleidsplan.

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit 2 predikanten, 9 ouderlingen, 1 jeugdouderling, 5 diakenen en 6 ouderling / kerkrentmeesters. Voor het statuut (kerkorde) verwijzen wij naar de landelijke website.

Beloningsbeleid
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro Deo. Predikanten zijn geen werknemers van de Protestantse Gemeente te Ugchelen maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. De koster/beheerder en de cantor/organist zijn wel werknemers van de Protestantse Gemeente te Ugchelen. Voor hen gelden  de landelijke richtlijnen van de Kerk, te vinden op de landelijke website.

Financiële Verantwoording
In de staat van baten en lasten (volgende tekstblok) vindt u de financiële verantwoording van de kerkrentmeesters en diaconie van het voorgaande jaar en de begroting voor het komende jaar.
terug