Diaconaal project Casa Speranta. Financieel overzicht 2021 Diaconaal project Casa Speranta. Financieel overzicht 2021

Dankbaar zijn we met het financieel resultaat dat we nog hebben kunnen boeken in het 2e jaar met de beperkingen rond de coronamaatregelen. We konden weinig fysieke acties organiseren. We mochten elkaar niet ‘ontmoeten’. De Duiker zat dicht.
Gelukkig konden wij dezelfde acties als in 2020 blijven voortzetten, waarbij de kers op de taart de najaarslunch was. Dit alles ter ondersteuning van ons diaconaal project: De oprichting van kinderhuis ‘Casa Speranta’ in Moldavië.
- Collectes en persoonlijke giften
- Appels plukken in Welsum
- Speculaastaarten en chocolaatjes
- Najaarslunch
Dat alles heeft een prachtig resultaat opgeleverd van € 9400!
U kunt Casa Speranta blijven steunen. Elke gift is welkom en kan worden overgemaakt op Bankrekening: 
NL72 RABO 0103 115 773 t.n.v. Diaconie Bronkerk o.v.v. Moldavië.
De familie Bejan van Casa Speranta is u dankbaar!

terug