Diaconaal project Casa Speranta. Financieel overzicht 2023 Diaconaal project Casa Speranta. Financieel overzicht 2023
In 2023 zijn er diverse acties georganiseerd waarbij de opbrengst ten gunste kwam van ons diaconaal project: Kinderhuis ‘Casa Speranta’ in Moldavië.Dat heeft een prachtig resultaat opgeleverd van € 5.553,00! 

De activiteiten bestonden uit:

  • Collectes en persoonlijke giften;
  • DVD Duiker; 
  • Koek- en gebak verkoop tijdens het koffiedrinken
  • Eierenverkoop tijdens de 40-dagentijd; 
  • Appels plukken in Welsum in september/oktober; 
  • Schoonmaak 'Frisse Duiker'; 
  • Talentenloterij; 
     

U kunt Casa Speranta blijven steunen. Elke gift is welkom en kan worden overgemaakt op Bankrekening:  NL 86 RABO 0373 7480 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ugchelen o.v.v. Moldavië.  De familie Bejan van Casa Speranta is u dankbaar! 

terug