Diaconaal project Casa Speranta. Financieel overzicht 2022 Diaconaal project Casa Speranta. Financieel overzicht 2022

Diaconaal project Casa Speranta 
Financieel overzicht 2022 
 

Ook in 2022 zijn we in staat geweest om diverse acties te organiseren ter ondersteuning van ons diaconaal project: De oprichting van kinderhuis ‘Casa Speranta’ in Moldavië. Het huis wat in 2022 ook te maken kreeg met de opvang van hun Oekraïense buren die in oorlog zijn geraakt met Rusland. 

  • Collectes en persoonlijke giften;
  • DVD Duiker; 
  • Verhuizing Futurum Shop in februari; 
  • Statiegeld actie AH; 
  • Eierenverkoop tijdens de 40-dagentijd; 
  • Appels plukken in Welsum in september/oktober; 
  • Schoonmaak van de Duiker in het najaar; 
  • Energie-tegemoetkomingen in december; 
  • Speculaastaarten in december.

Dat alles heeft een prachtig resultaat opgeleverd van € 10.500! 
U kunt Casa Speranta blijven steunen. Elke gift is welkom en kan worden overgemaakt op Bankrekening:  
NL72 RABO 0103 115 773 t.n.v. Diaconie Bronkerk o.v.v. Moldavië. 
De familie Bejan van Casa Speranta is u dankbaar! 

terug