Missie & Visie Missie & Visie
Missie
De Bronkerk is een geloofsgemeenschap, die staat als een boom. Met wortels, die ons voeden met het geloof in de Drie-enige God, met een stam als hechte geloofsgemeenschap en met takken, gericht op de inspirerende ontmoeting met mensen dichtbij en ver weg.
Gezegend is de mens die op de Heer vertrouwt;
zo iemand zal zijn als een boom aan het water geplant,
waarvan de wortels reiken tot aan de beek
en die het niet merkt als er hitte komt,
maar waarvan het loof groen blijft,
die in een jaar van droogte geen zorg heeft
en niet nalaat vrucht te dragen.
(vrij naar Jeremia 17: 7 en 8)
Identiteit
Wij willen een krachtige geloofsgemeenschap zijn, die het evangelie van Jezus Christus in woord en daad uitstraalt. Deze levensveranderende boodschap is bestemd voor onszelf en voor anderen. Wij dragen deze boodschap uit op een aansprekende, vernieuwende en eigentijdse manier voor alle generaties;
Wij willen een inspirerende geloofsgemeenschap zijn, als een plek van bezinning en gebed, waar mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en wat God van hen vraagt;
We willen een liefdevolle gemeenschap zien die, vanuit het evangelie van liefde en barmhartigheid, er wil zijn voor hen die hulp nodig hebben, zowel binnen de gemeenschap als daarbuiten.

Visie
Kerk zijn in de samenleving, geïnspireerd vanuit de Bron.

Beleidsplan Bronkerk 2023-2028
Ons beleidsplan geeft richting in hoe we onze visie willen bereiken. De volledige tekst van het beleidsplan kunt u vinden via de volgende “web link”:
Beleidsplan 2023-2028
terug