Vakantiegeld Samen Delen 2024: geloven in samen delen!

Vakantiegeld Samen Delen 2024: geloven in samen delen!
De actie Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van de kerken in de gemeente Apeldoorn. We geloven dat  ieder mens even kostbaar is in Gods ogen en dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan. We geloven dat we er allemaal beter van worden als we meer met  elkaar delen. Met deze actie willen we de verbondenheid tussen mensen in de gemeente Apeldoorn versterken.
In mei ontvangen veel mensen een flink bedrag extra:  vakantiegeld. Vandaar de naam van de actie. We nodigen iedereen die het goed heeft uit om te delen met wie weinig heeft. Ter vergelijking: mensen met een goed inkomen krijgen soms een paar duizend euro vakantiegeld in mei extra. Voor de mensen die een bijdrage kunnen ontvangen via deze actie is dat meer dan zij maandelijks krijgen om van te leven. Uiteraard hoef je geen lid van een kerk te zijn om mee te doen aan deze actie, als gever of ontvanger.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is welkom! 100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.

Er is een filmpje gemaakt over de actie, de link naar het filmpje is
https://www.youtube.com/watch?v=fWVAGRR0VcE

Werkgroep Vakantiegeld Samen Delen Bronkerk
 
terug