Collectes bij digitale kerkdiensten Collectes bij digitale kerkdiensten
Om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden hun collecte giften voor kerk en diaconie te kunnen overmaken in plaats van in de collectezak te deponeren, volgen hierbij de bankrekeningnummers waarop men een  bijdrage kan storten:
Kerk:        IBAN NL34 RABO 0393 4846 96, ten name van: PKN Gemeente te Ugchelen
Diaconie: IBAN NL86 RABO 0373 7480 43 , ten name van: Diaconie Prot. Gemeente te Ugchelen
Beide colleges verzoeken bij het overmaken te willen vermelden : "collectegeld voor de kerk" resp. “collectegeld voor de diaconie”, zodat het doel duidelijk is.
terug