Digitale toezegging Digitale toezegging
 Voor de afhandeling van de digitale toezegging maakt de Bronkerk gebruik van de diensten van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Deze SKG helpt kerken al 50 jaar bij het financieel beheer. Voor het gebruik van de digitale toezegging is er onderstaande link die u rechtsreeks leidt naar de SKG. De financiële afhandeling van uw toezegging doet de Bronkerk administratie. De handleiding helpt u bij het uitvoeren van de digitale toezegging
- Link naar SKG
- Link naar Handleiding
Mocht u vragen hebben of graag hulp bij het digitaal invoeren neem dan contact op via: email
of bijdrageadministratie@bronkerk.nl
terug