Doopdienst Doopdienst

Ouders die hun kind(eren) willen laten dopen wordt gevraagd dit zelf door te geven aan de predikant (evt. via contactmedewerker of ouderling). In overleg wordt dan een datum gekozen voor de doopdienst en worden er afspraken gemaakt over het voortraject. Er volgen één of meer doopgesprekken, zo mogelijk samen met andere doopouders. De betekenis van de doop, de vormgeving in de dienst en de inbreng van de ouders zal daarin aan de orde komen.
terug