Doopdienst Doopdienst

Als ouders hun kind willen laten dopen, kunnen zij dat doorgeven aan de predikant of aan de wijkouderling (ev. via de contactmedewerker). In overleg wordt dan een doopdatum vastgesteld. Daarna volgt een uitnodiging voor een doopgesprek met de predikant (en ev. andere doopouders).
Eigen inbreng in de doopdienst door de ouders is mogelijk in de vorm van een gebed, bijbellezing of gedicht.
terug