Kleine huiskamerkringen

Kleine huiskamerkringen
De Pastorale Raad heeft als speerpunt voor de komende jaren gemaakt: het opzetten van kleine huiskamerkringen. Inmiddels zijn er zes groepen die regelmatig bij elkaar komen. Het doel is elkaar te ontmoeten en op te bouwen rond zingevingsvraagstukken.
Er is materiaal (boeken, dvd’s met gespreksvragen, gesprekskaarten) gezocht dat geschikt is om hierbij te gebruiken. De meeste groepen hebben ook zelf materiaal gevonden en dit kan ook gebruikt worden door anderen. Alle materialen zijn ondergebracht in de mediatheek in de kerkenraadskamer. De catalogus is ook digitaal in te zien.
Wilt u ook meedoen in zo’n kring, dan wordt er gekeken of er plek is in een bestaande groep. Het is ook mogelijk om een nieuwe groep te starten bij voldoende aanmeldingen. Omdat we deze groepen een open karakter willen geven zijn ook andere Ugchelenaren welkom. Misschien kent u iemand die ook interesse heeft.
Om bij elkaar te komen is het ook mogelijk om in de kerk af te spreken, dan contact opnemen met stichting de Duiker.
Info en opgave: Mientje Schep, Brouwersmolenweg 361b, tel. 533.00.08, mientjeschep@hotmail.com
terug