Liturgie komende zondag Liturgie komende zondag
In de tabel is de liturgie van de betreffende zondag opgenomen.
 
Liturgie 23-06-2024
Liturgie 16-06-2024
Liturgie 9-06-2024
Liturgie 02-06-2024
Liturgie 26-05-2024
Liturgie 19-05-2024
lees meer »
 
Baby- en peuteroppas Baby- en peuteroppas
Voor de kinderen die nog niet op de basisschool zitten is er tijdens de viering op zondagmorgen de baby- en peuteroppas in de benedenruimte van de Duiker.
Elke zondag is er een ouder en een jongere die deze oppasdienst samen verzorgen. Het doel van de oppasdienst is de kinderen te laten spelen en zo de ouders in de gelegenheid te stellen samen de eredienst te beleven.
Aan het eind van de kerkdienst kunnen de ouders hun kinderen ophalen en samen met hen het slotlied en de zegen meemaken.
Contact: Ottolien Gelderloos tel 06 14469730 email voorzitterpr@bronkerk.nl
 
Collectes bij digitale kerkdiensten Collectes bij digitale kerkdiensten
Om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden hun collecte giften voor kerk en diaconie te kunnen overmaken in plaats van in de collectezak te deponeren, volgen hierbij de bankrekeningnummers waarop men een  bijdrage kan storten:
Kerk:        IBAN NL34 RABO 0393 4846 96, ten name van: PKN Gemeente te Ugchelen
Diaconie: IBAN NL86 RABO 0373 7480 43 , ten name van: Diaconie Prot. Gemeente te Ugchelen
Beide colleges verzoeken bij het overmaken te willen vermelden : "collectegeld voor de kerk" resp. “collectegeld voor de diaconie”, zodat het doel duidelijk is.
 
Gebedsintenties Gebedsintenties

Een aanvraag voor gebedsintenties kan ook digitaal.

In de diensten van de Bronkerk is het gewoon om voorbeden aan te vragen.
Tijdens de kerkdienst wordt hierbij stilgestaan. Voorafgaand aan de dienst kun je een
gebedsintentie aanvragen door deze in het Gebedenboek te schrijven.
Er is behoefte om dit ook in de loop van de week te kunnen doen.
Hiervoor is een e-mailadres aangemaakt.

Alleen de dienstdoende diaken kent de verzoeker en brengt het verzoek over
aan de predikant. Zo blijft de privacy van de aanvrager beschermd.

Het e-mailadres luidt:  gebedenboek@bronkerk.nl

 
Gemeentegroet Gemeentegroet
Elke zondag worden na afloop van de dienst twee kaarten bezorgd bij mensen die iets te vieren hebben, een steuntje in de rug kunnen gebruiken of door omstandigheden niet meer in de kerk kunnen komen. Eén van de kaarten gaat vergezeld van de bloemen die op de liturgietafel hebben gestaan. Uit reacties weten we dat deze groet vanuit de gemeente wordt gewaardeerd.

De bloemen worden al jaren trouw verzorgd door Jannie Zeeman. Samen met de dienstdoend diaken wordt bepaald wie de kaart en de bloemen krijgt.
Regelmatig worden ook namen doorgegeven via de ouderlingen en contactpersonen. We zijn daarbij afhankelijk van de informatie die ons via deze kanalen bereikt.

Op advies van de Pastorale Raad en het College van Diakenen heeft de Kerkenraad het voorstel overgenomen een e-mailadres te openen. Iedereen die een naam door wil geven voor de diaconale kaart of de bloemengroet kan gebruik maken van het e-mailadres:
gemeentegroet@bronkerk.nl

Als het mogelijk is graag een korte omschrijving van de reden waarom deze mensen in aanmerking komen voor een kaart en/of bloemen.
 
Gemeentegroet Gemeentegroet
Elke zondag worden na afloop van de dienst twee kaarten bezorgd bij mensen die iets te vieren hebben, een steuntje in de rug kunnen gebruiken of door omstandigheden niet meer in de kerk kunnen komen. Eén van de kaarten gaat vergezeld van de bloemen die op de liturgietafel hebben gestaan. Uit reacties weten we dat deze groet vanuit de gemeente wordt gewaardeerd.

De bloemen worden al jaren trouw verzorgd door Jannie Zeeman. Samen met de dienstdoend diaken wordt bepaald wie de kaart en de bloemen krijgt.
Regelmatig worden ook namen doorgegeven via de ouderlingen en contactpersonen. We zijn daarbij afhankelijk van de informatie die ons via deze kanalen bereikt.

Op advies van de Pastorale Raad en het College van Diakenen heeft de Kerkenraad het voorstel overgenomen een e-mailadres te openen. Iedereen die een naam door wil geven voor de diaconale kaart of de bloemengroet kan gebruik maken van het e-mailadres:
gemeentegroet@bronkerk.nl

Als het mogelijk is graag een korte omschrijving van de reden waarom deze mensen in aanmerking komen voor een kaart en/of bloemen.