Organisatieschema Organisatieschema
De Bronkerk, Protestantse Gemeente van Ugchelen, maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Het bestuur van de Bronkerk is gericht op een grote mate van lokale zeggenschap en verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de kerkelijke gemeente.
De gemeente kiest uit haar midden de ambtsdragers. Dat zijn leden van de gemeente die taken van pastorale zorg, bestuur en beheer uitvoeren. Zij doen dit werk voor een bepaalde periode, gewoonlijk vier jaar.
Naast de ambtsdragers kent de Bronkerk een groot aantal vrijwilligers die taken uitvoeren zoals contactmedewerker of lid zijn van een werkgroep of zich inzetten voor een tijdelijk project.

terug